Kompetanse

Kompetanseløft i koronatid

Et av fagbevegelsens viktige innspill til myndigheter og næringsliv under koronatiden, var å tilrettelegge for kompetanseløft blant de ansatte. Hos Coca-Cola omsatte partene oppfordringen i praktisk handling.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Tett samarbeid . Hovedtillitsvalgt Lars Einar Ingvaldsen (til venstre) og salgsdirektør Aleksander Fonn Næss understreker betydningen av et tett samarbeid for å finne løsninger og skape god utvikling. - Klubbens innspill og de drøftingene og diskusjonene vi har, bringer inn et bredere perspektiv for å ta avgjørelser, presiserer Næss.

Innen utgangen av 2021 vil rundt 60 ansatte hos drikkevareprodusenten Coca-Cola ha tatt fagbrev. Nærmere 70 vil ha gjennomført høyskolekurs i samarbeid med Kompetanse Norge, og det samme antallet har økt sine digitale ferdigheter i forskjellige Office-programmer gjennom Excel-akademiet.

– Vi er svært fornøyd med disse tallene. Og enda bedre blir det når vi vet at over 400 i samme periode har tatt forskjellige interne kurs som bedriften tilbyr.

Dette sier Lars Einar Ingvaldsen, hovedtillitsvalgt for Negotia i Coca-Cola. I august presenterte han og personalledelsen det kompetanseløpet som er gjennomført i selskapet siden forsommeren i fjor. Til stede ved selskapets hovedanlegg på Lørenskog var både daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og YS-leder Erik Kollerud.

Klubben tok initiativet

Koronakrisen som slo inn i mars 2020 utløste som kjent et skred av permitteringer blant ansatte i alle typer virksomheter. Den ekstraordinære situasjonen ble starten på et aktivt trepartssamarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter.

Fagbevegelsen presset på og fikk gjennomslag for mange av sine innspill om ryddige permitteringsregler med mer, og foreslo i tillegg blant annet å legge til rette for kompetanseutvikling på bedriftene. Den utfordringen ble altså fulgt opp hos Coca-Cola.

Negotia-klubben Lars Einar Ingvaldsen leder, består av et stort antall medlemmer innen salg, service og forskjellige administrative funksjoner. Det var han og den øvrige klubbledelsen som tok initiativet til kompetanseløftet under pandemien. De måtte jobbe litt for å få hjulene til å rulle, men da det løsnet ble det fort sving på sakene.

– Allerede i det første drøftingsmøtet med bedriften etter at pandemien brøt ut, ut tok vi opp spørsmålet om å benytte situasjonen til å prioritere kompetanseutvikling. Responsen var litt forsiktig helt i starten, men etter to-tre måneder begynte ting å skje. Og derfra gikk det rimelig kjapt. Vi har et veldig konstruktivt samarbeid med ledelsen, og opplever at våre innspill blir lyttet til.

Ingvaldsen forteller at klubben har hatt fokus på kompetanse over tid. De er opptatt både av at realkompetanse dokumenteres formelt, og at den enkelte ansatte skal ha mulighet til å tilegne seg helt ny kunnskap.

– Alle fagbrevene som er gjennomført er innen salgsfaget. Dette handler i stor grad om formell dokumentasjon av det den enkelte jobber med og kan allerede. Høyskolekursene derimot, dreier seg om tilførsel av ny kunnskap. Temaene det er snakk om i denne sammenhengen er for eksempel salgsteknikk, prosjektledelse og endringsledelse.

– Alt i alt opplever vi dette som et betydelig kompetanseløft gjennomført i et konstruktivt samarbeid med ledelsen, sier Lars Einar Ingvaldsen.

Negotia-klubben i Coca-Cola

  • Mangeårig klubb med medlemmer innen salg, service og diverse administrative funksjoner

  • Har medlemmer på alle CCEPNs lokasjoner over hele Norge.

  • Klubbstyre med 8 tillitsvalgte, fra forskjellige avdelinger i CCEPN spredt over hele landet.

  • Er representert i bedriftens BoD (bedriftsstyre), AMU (arbeidsmiljøutvalget), EWC (European Works Council), kompetanseutvalget og SIP-forum (Sales Incentive Plan, salgsbonus)

CCEPN = Coca-Cola Europacific Partners Norge.

Lærekultur

Salgsdirektør Aleksander Fonn Næss framhever viktigheten av å ha en lærekultur i bedriften. Og i koronatiden ble dette enda tydeligere enn vanlig.

– I starten av pandemien, da samfunnet stengte ned, var det meste usikkert. Vi visste lite om hvor situasjonen ville føre oss. Hva ville effekten bli for marked, konsum og forbrukeratferd? Fokuset den første tiden var derfor å få kontroll på situasjonen. Etter hvert fikk vi det, og så da at vi hadde mulighet til å få de permitterte ansatte tilbake på jobb.

Innen sommeren startet for alvor i fjor, var derfor alle permitterte ansatte i arbeid igjen. Men ikke alle i sin vanlige jobb.

– Vi ble enig med Negotia-klubben om å kunne avvike fra den enkeltes faste arbeidsoppgaver i denne spesielle situasjonen. Det betød blant annet at de som vanligvis jobber mot restaurant- og kafemarkedet ble tatt over til dagligvare hvor oppfølgingsbehovet økte, sier Næss, og legger til:

– Samtidig bestemte vi oss for å bremse en del andre investeringer og satse ekstra på utvikling av de ansatte, noe Lars (klubbleder, red. anm.) og Negotia-klubben hadde pushet på en stund. Jeg vil understreke at det i Coca-Cola er et generelt og målrettet fokus på kompetanse, men i 2020 la vi altså til rette for et ekstra løft. Tallene for hvor mange som har gjennomført kompetansehevende tiltak det seneste året, sier sitt. At vi har en lærekultur i bedriften, er avgjørende for motivasjon og resultater. Og det gjør organisasjonen mer omstillingsdyktig.

Viktig partssamarbeid

Salgsdirektøren sier at samspillet med Negotia-klubben er en viktig faktor for utviklingen.

– Det er helt uvurderlig. Klubbens innspill og de drøftingene og diskusjonene vi har, bringer inn et bredere perspektiv for å ta avgjørelser. Jeg vil også si at dette samarbeidet gjør meg til en bedre leder. Det har nok litt med kjemi å gjøre også. Lars og jeg samarbeider veldig godt og er bevisste på å skille sak og person.

Aleksander Fonn Næss er også imponert over alle som har satt seg på skolebenken for å lære mer.

– De fleste har vært i arbeid lenge og mange har familie og barn. Da er det ikke alltid så lett å sette seg på skolebenken igjen, og heller ikke så enkelt å få tidskabalen til å gå opp. Derfor er jeg imponert over alle som har stått på for å øke kompetansen sin dette året, sier salgsdirektøren.

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Solberg-regjeringen etablerte i koronatiden et treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Tilskuddsordningen knyttet til dette gjør at ansatte som tar fagbrev får dette gratis. Permitterte kan delta uten å miste dagpengene.

Du kan lese mer om dette på kompetansenorge.no.

De gode eksemplene

Daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lot til å være imponert over det som ble presentert.

– Dette er kjempebra og inspirerende. Vi vil at man skal lære hele livet, derfor har vi gjort det lettere for folk som er permittert eller på dagpenger å ta utdanning, og derfor har vi utviklet verktøy for utdannings- og utviklingsløp for bedrifter. Det Coca-Cola har gjort er et godt eksempel på hvordan dette kan fungere, mente Isaksen.

YS-leder Erik Kollerud understreker betydningen av praktisk handling i kompetansedebatten.

– Gjennom pandemien har vi sett at mange har falt ut og ikke fått utbytte av tiltakene det er lagt til rette for. Vi ser blant annet at motivasjonen for kompetansepåfyll gjerne er lavest hos dem med lavest utdanning. Dette er et problem vi må ta på alvor og finne gode løsninger på.

– YS leter hele tiden etter de gode eksemplene som kan løftes fram. Det Coca-Cola har gjort er imponerende. Ikke minst fordi samarbeidet med tillitsvalgte kommuniseres som viktig for det de har fått til. Dette er god praktisk handling – og samhandling – mellom partene. Flere arbeidsgivere må gjøre som dem, sier Kollerud.

YS-lederen mener kompetanse er den viktigste arbeidslivspolitiske saken dette tiåret.

– Vi har en teknologisk utvikling som går raskt, og som i stor grad vil påvirke hva vi jobber med og hvordan vi jobber. Vi må kutte utslipp og gjøre næringer grønnere. Og – vi ønsker flest mulig i arbeid. Svaret på hvordan vi skal løse dette er sammensatt, men én ting er sikkert: Å utvikle kompetansen vår kontinuerlig er en forutsetning for å skape nye og levedyktige arbeidsplasser og dermed trygge den økonomiske bærekraften i samfunnet.

Den viktigste saken . – Kompetanseutvikling er den viktigste arbeidslivspolitiske saken dette tiåret. Det er en forutsetning for å skape nye og levedyktige arbeidsplasser og dermed trygge den øk­onomiske bærekraften i samfunnet, sier YS-leder Erik Kollerud. Her på besøk hos Coca-Cola sammen med daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Til høyre – fem ansatte som har tatt fagbrev – se neste artikkel.