Leder

I rute før sommeren

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

I forrige nummer av magasinet skrev vi at det var knyttet stor spenning til årets lønns- og tariffoppgjør. Det var før noen grupper hadde kommet i gang med forhandlingene. Nå er litt av spenningen utløst. Bjellesauen frontfaget kom i mål 1. april, etter en lang runde hos Riksmekleren. For Negotias del er Virke-oppgjøret i havn og det samme gjelder i hovedsak for Spekter. Forbundets store avtaler med NHO skal i ilden først i september, som vanlig. Det er grunn til å si at hovedoppgjøret i privat sektor og for Negotia er i rute før sommeren.

Det som ennå langt fra er landet, er lønnsforhandlingene ute i virksomhetene. I de fleste av Negotias tariffavtaler skjer som kjent lønnsreguleringen etter forhandlinger lokalt, og i noen tilfeller begge deler. Noen av medlemsgruppene er ferdige allerede, noen holder på, mens andre er i gang med forberedelsene. I denne sammenhengen minner vi om at alle klubber skal rapportere inn resultatene fra de lokale lønnsforhandlingene til Negotias administrasjon på eget skjema. Mer om dette finner dere på nettsiden www.negotia.no.

Denne gangen har vi viet litt spalteplass til en intern sak om organisasjonsutvikling, som var til diskusjon på vårens regionsmøter. Selv om slikt stoff muligens appellerer mest til de spesielt interesserte, tenker vi at det kan være nyttig for alle å få et innblikk i det som skjer på innsiden, og hvorfor. For å sitere en av møtedeltakerne: «Å se på strukturen med nye øyne skader ikke. Det handler om hva som kan gjøre Negotia til et bedre forbund for medlemmene».

Ellers kan du lese om en av forbundets mange medlemsklubber innen frivillig sektor, i dette tilfellet Kreftforeningen. Dessuten får du møte en ung og energisk tillitsvalgt som ikke er redd for å ta på seg ansvar. Pluss saker om lønnsforhandlinger, hovedoppgjøret og mye annet.

På tampen nevner vi også at analysebyrået Kantar i april gjorde en leserundersøkelse for Negotia magasin. Der går det blant annet fram at 93 prosent av leserne mener Negotia Magasin har et troverdig innhold. 7 av 10 leser halvparten av innholdet eller mer og 86 prosent sier at de er tilfredse med magasinet (terningkast 4, 5 eller 6). Takk for tilliten!