Lokalt

Nye info-brosjyrer

Ny brosjyre med informasjon om medlemskap i Negotia er klare. Planlegger du rekruttering på bedriften er disse praktiske å bruke.

Brosjyren forteller på en enkel og kortfattet måte hva som er kjernen i det å være organisert på jobben, og hva Negotia tilbyr deg som er medlem. Det handler om blant annet:

  • Økt trygghet

  • Medbestemmelse

  • Flere rettigheter

Har du en uorganisert kollega?
Spør om vedkommende vil bli medlem. Kanskje er det ikke mer enn det spørsmålet som skal til.

Den nye brosjyren kan bestilles hos administrasjonen.