Organisasjon

Stemningsrapport fra regionene

Magasinet tok en prat med arrangørene av regionsmøtene landet rundt. Alle melder om stor glede over å endelig møtes igjen, og ikke minst bra engasjement med gode diskusjoner.

Ellinor Rinde

Wouter Weerstra

Anne Therese Hjellvik

Ine Ankersen

Svein Åge Haugli

Erik Stang Hotvedt

Regionene Vest og Midt

For første gang kjørte Vest og Midt regionsmøtet sammen. Samlingen fant sted i jugendbyen Ålesund, med både guidet byvandring, underholdningsinnslag og generelt høy stemning. Sunnmøre og Sør-Rogaland delte på vertskapsrollen.

– Utrolig kjekt å møtes igjen, og supert å samkjøre med Region Vest. Det ble livlig diskusjon hos oss om organisasjonssaken. Vi blanda bevisst gruppene med deltakere fra forskjellige avdelinger, og det fungerte bra. Jeg tror de fleste er positive til å diskutere endringer, men at de små klubbene må bli like godt ivaretatt i framtida som i dag. Det er også viktig med et system som ikke fører til for store geografiske avstander i det lokale eller regionale samarbeidet, sier Ellinor Rinde, nestleder i avdeling Sunnmøre.

Leder i Sør-Rogaland, Wouter Weerstra, supplerer på denne måten:

– Å se på strukturen med nye øyne skader ikke. Det handler om hva som kan gjøre Negotia til et bedre forbund for medlemmene. Jeg oppfatter det som et overordnet ønske fra våre regioner å beholde den lokale tilhørigheten som dagens modell gir. Synet på bransjeinndeling var todelt, vil jeg si. Det kan skape gode fagmiljøer, men samtidig gi utfordringer med større geografiske avstander. Ellers er jeg helt enig med Ellinor i at det var positivt med felles møte. Fint å diskutere med andre utenfor egen region.

«Å se på strukturen med nye øyne skader ikke. Det handler om hva som kan gjøre Negotia til et bedre forbund for medlemmene.»

Wouter Weerstra, avdeling Sør-Rogaland

På telemarks tak. Deltakerne på møtet i Region Sør kom seg helt opp på Gaustatoppen. Gjett hvordan?.

Region Sør

Rjukan og Gaustaområdet ble stedet for samlingen til Sør i år. Leder for vertsavdelingen Telemark, Anne Therese Hjellvik, melder om stor begeistring og et aldri så lite overraskende innslag.

– Det er kanskje ikke alle som vet det, men inne i selve Gaustatoppen går det en heis og ligger et gammelt Nato-anlegg. Og der kan man nå holde middagsselskap. Dette ble et fint og eksotisk opplegg som alle satte pris på.

– Ellers var diskusjonslysten særdeles stor, som alltid i vår region. Vi klarte ikke å lande på den ideelle organisasjonsmodellen, men en ting vi var rimelig enige om er at det bør videreføres et geografisk ledd i den formelle strukturen. Det trenger ikke være akkurat som i dag, men det må være noe som både ivaretar det praktiske knyttet til reiseavstander og sørger for rettferdighet i den demokratiske representasjonen, sier Anne Therese Hjellvik.

Region Nord

Her var det avdeling Helgeland som var vertskap i år. Arrangementsstedet var Mosjøen, og nyvalgt avdelingsleder Ine Ankersen sto i spissen for opplegget.

– Dette var det første regionsmøtet mitt, så det ble mange nye inntrykk og erfaringer for meg. Veldig positivt alt sammen. I tillegg til det faglige benyttet vi anledningen til å ta med deltakerne på en byvandring og blant annet vise fram den helt spesielle og verneverdige bebyggelsen i Sjøgata.

– Debatten om organisasjonsstrukturen ble god, synes jeg. Jeg sitter selv i utvalget som representant for Nord, og hadde oppgaven med å innlede til saken. Min opplevelse er at regionen er positiv til å se på endringer, men også opptatt av at vår stemme og representasjon ikke må svekkes. Det ble uttrykt at det geografiske fortsatt må være en del av representasjonsmodellen, men kanskje i kombinasjon med en hensiktsmessig bransjeinnretning, sier Ine Ankersen.

Regionene Øst og Oslo

Disse to regionene arrangerte møtet som vanlig sammen. Vertsavdeling denne gangen var Innlandet. Leder Svein Åge Haugli kan ikke huske å ha vært på et bedre regionsmøte med tanke på engasjementet.

– Vi kan selvfølgelig ikke sammenlikne med møtene de to seineste åra, som ble gjennomført digitalt. Det fungerer greit, men blir langt fra det samme som å møtes fysisk. Men også i forhold til tidligere år, synes jeg det ble et spesielt bra og aktivt møte denne gangen. Folk hadde mye å komme med, og det er sånn det skal være.

– Når det gjelder organisasjonsstrukturen, er inntrykket mitt at det blir vanskelig å kutte ut regionsmøtene i framtida. Å erstatte det som er mellom klubbene og landsmøtet med noe bransjerelatert gikk heller ikke helt hjem hos oss. Diskusjonen er likevel viktig, og det er viktig at utvalget får så tydelige tilbakemeldinger som mulig, sier Haugli.

Leder for Region Oslo & Omegn, Erik Stang Hotvedt gir denne kommentaren:

– Jeg synes rapporten fra organisasjonsutvalget er uklar på hva som er utgangspunktet for at vi eventuelt skal endre organisasjonsstrukturen. Det kan godt hende at det vi har kan suppleres med noe som blir bedre, men da må vi være tydelig på hvorfor og hvordan. Jeg har for så vidt sansen for å tenke bransje og utvikling av kompetanse i den retningen, men ikke som en del av medlemsdemokratiet.

I dag har alle medlemmer – også enkeltmedlemmer – mulighet til å få verv sentralt i organisasjonen. Det er ikke aktuelt for meg å gå inn for noe som svekker eller kompliserer den muligheten, og sånn oppfattet jeg regionsmøtet vårt også, sier Hotvedt.

Kommentarer fra Region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger) kommer fram av hovedartikkelen foran.

Info

Alle regionene har levert skriftlige innspill til organisasjonsutvalget etter diskusjonene på møtene.