Brev fra forbundslederen

Stille opp for hverandre

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

I år ble det en kjær og etterlengtet 17. mai-feiring som ga oss det vi trengte i den tiden vi er inne i akkurat nå. Under skyfri himmel kunne vi endelig feire Norges frihet og vårt verdifulle demokrati igjen. Det er som om vi alle har våknet til live igjen etter to år med unntakstilstand. Nå gjenstår det bare å se hvilke langsiktige konsekvenser koronasituasjonen, som vi nå etter alle solemerker har lagt bak oss, vil gi.

Dessverre finnes det flere alvorlige trusler i våre nære omgivelser. Frihet er en skjør ting, som ikke alle har. Krigen i Ukraina setter for tiden sitt sterke og dystre preg på Europa, og påvirker verden for øvrig på mange måter. I tillegg til menneskelig lidelse og materiell ødeleggelse, fører den til økonomisk ustabilitet, økende levekostnader og usikkerhet med matforsyninger.

I en slik situasjon blir det ekstra tydelig hvor viktig det er å holde den solidariske fanen høyt. Negotia og YS har bidratt med midler i solidaritet med det ukrainske folket. Om hjelpen er stor eller liten må vi alle stille opp for hverandre – fra hvert vårt ståsted – så godt vi kan.

I et fagforbund som Negotia, står vi sammen. Vi organiserer ansatte i private virksomheter og frivillig sektor, og utgjør bindeleddet overfor arbeidsgiversiden og ikke minst myndighetene. Hver dag utfordrer vi våre motparter og dem som styrer landet, for å finne stadig bedre løsninger som ivaretar arbeidsfolks interesser.

Medbestemmelse knyttet til kompetanseutvikling, bærekraft, bruk av kunstig intelligens og datadeling er noen eksempler å aktuelle saksområder. Det samme gjelder påvirkningsarbeid overfor EU-reguleringer og nasjonal lovgivning. Vi er der og kjemper for dine og mine interesser når framtidens arbeidsliv utformes.

Vi er nå inne en av våre mest hektiske perioder av året, hvor vi forhandler lønn og arbeidsvilkår både sentralt og lokalt. Et meget viktig arbeid! I tillegg er Negotia i gang med egne utviklingsprosesser for å se på hva og hvordan vi som forbund kan oppfylle medlemmenes behov på best mulig måte, nå og i framtiden. Husk alltid – vi er her for å ivareta dine interesser.

Jeg ønsker alle negotianere en riktig god sommer og ferietid når den kommer. Og jeg sier som jeg pleier: pust ut og nyt hver solstråle som kommer din vei. Du har fortjent det!