Profilen

Hun som tar ansvar

Innimellom dukker det opp medlemmer i forbundet som bare tar på seg det ene vervet etter det andre. Tilsynelatende uten noe som helst om og men. Tina Riise Gjøen i Bergen er en av dem.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
Rune Solheim

Stiller opp.– Mye av engasjementet mitt har jeg nok fått fra foreldrene mine. Helt fra jeg var liten har de lært meg at man skal stille opp for hverandre og ikke være redd for å si hva man mener.

Hun har vært medlem i seks år, og i de fleste av dem deltatt aktivt i Negotia Ung som representant for Region Vest. Nylig overtok hun dessuten ledervervet både for medlemsklubben i IT-selskapet Bitpro, og for lokalavdelingen i Bergen. Og i vinter ble hun valgt inn som medlem i juryen for YS likestillingspris. Denne dama leker ikke fagforening.

Stille opp for hverandre

– Hvor kommer engasjementet ditt fra, Tina?

– Jeg har vel ikke en helt tydelig forklaring på hvorfor det er sånn. Men jeg har alltid vært en generelt engasjert person som lett sier ja til å ta ansvar. En viktig grunn er selvfølgelig også at jeg liker å være med og bestemme. Om du aldri stikker deg fram og tar verv, har du heller ikke den muligheten. Faren min er jurist og moren min jobbet mange år i Konfliktrådet, dette har nok gitt meg et ekstra engasjement for juss, konflikthåndtering og rettferdighet. Helt fra jeg var liten har de lært meg at man skal stille opp for hverandre og ikke være redd for å si hva man mener.

Tina Riise Gjøen er utdannet med ikke mindre enn to bachelor-grader. Én i den spenstige kombinasjonen media, IKT og design fra Høgskolen i Volda, og én i infovitenskap fra Universitetet i Bergen. Sin daglige jobb har hun som fiberkoordinator og prosjektleder i selskapet Bitpro i Bergen. Organisert har hun vært så å si helt fra hun kom ut i arbeidslivet.

– Jeg brukte noen år på å studere før jeg kom ut i jobb, og da tenkte jeg ikke så mye på fagforeninger, for å være ærlig. Men da jeg begynte å jobbe i Bitpro, som da het NextGenTel, meldte jeg meg inn ganske kjapt. Negotia hadde en veletablert klubb der, så det ble et naturlig valg. Etter hvert fikk jeg tillitsverv og ganske nylig overtok jeg altså rollen som klubbleder, sier hun.

Fakta

Tina Rise Gjøen (35)

  • Klubbleder for de Negotia-organiserte i IT-selskapet Bitpro.

  • Leder for lokalavdelingen Negotia Bergen.

  • Medlem i Negotia Ung-styret som representant for Region Vest

  • Medlem i Juryen for YS’ Likestillingspris

  • Bosatt i Bergen

  • Kommer opprinnelig fra Ålesund

– Har vært litt heldig

Den ferske klubblederen mener hun har vært litt heldig også, fordi partssamarbeidet på arbeidsplassen etter hennes mening fungerer veldig bra. Det er det ikke alle som kan si sånn uten videre.

– Vi har en ledelse som involverer oss tillitsvalgte i utviklings- og beslutningsprosessene på en god måte. Det er ryddig og strukturert. Her i Bergen er det rundt 80 ansatte, og 19 av dem er med i Negotia-klubben. De med mer tekniske stillinger er organisert i Tekna og Nito. Vi konkurrerer i liten grad om medlemmene, og det er en fordel.

I løpet av året bikker Tina 36 og er dermed inne sitt sist år som Region Vest sin representant i Negotia Ung-styret.

– Hva har du fått ut av å være aktiv i Ung?

– Det vil jeg si er ganske mye. Det er viktig og helt nødvendig at en organisasjon som Negotia satser på de unge. Det er en utfordring å få flere unge til å melde seg inn. Jeg vet selv at man ikke tenker så mye på fagforeninger når man er 19–20 år. Men det kommer med alder og erfaring. Derfor er det viktig at Negotia har god synlighet, og at vi står klare til å følge opp unge arbeidstakere med gryende forståelse av fagbevegelsens rolle.

«Jeg har alltid blitt tatt godt imot i alle sammenhenger i Negotia. Og den opplevelsen ønsker jeg at andre som engasjerer seg også skal få».

Aktiv profilering

Tina Gjøen mener det er rom for å øke takten i synlighets- og profileringsarbeidet i Negotia Ung, selv om oppskriften ikke er enkel.

– Det handler selvfølgelig en del om tid. Når man er i jobb, så er det begrensa hvor mye tid man kan bruke på organisasjonsarbeidet. Men jeg tror det handler like mye om å være målretta og strukturert i prioriteringene. I Negotia Ung prøver vi å komme på i media med innlegg og saker, og lykkes med det av og til. I tillegg er vi aktive med podcast og i sosiale medier. Ung gjør mye bra, og kan bli enda flinkere.

– Hva med avdelingsarbeidet?
Har du en programerklæring som nyvalgt leder for Negotia Bergen?

– Jeg har vært styremedlem i avdelingen siden 2020. Jeg synes vi har et godt driv og mener lokalavdelingen er viktig for Negotia. Samtidig ser vi at for eksempel deltakelsen fra lokale medlemmer på vårt tradisjonsrike oktober-kurs har gått litt tilbake de siste åra. Det må vi prøve å gjøre noe med. I avdelingen satser vi på å invitere til medlemskvelder i tida framover, og kanskje se på konkrete tiltak for å rekruttere nye medlemmer. Det er deilig at koronaen ikke lenger er et hinder for aktiviteten. Det gjør ting litt enklere.

Stolthet og glede

I vinter ble Tina Riise Gjøen valgt inn som medlem av juryen for YS’ Likestillingspris. Denne juryens faste oppgave er å vurdere innkomne forslag og vedta tildeling av den tradisjonsrike likestillingsprisen som YS har delt ut hvert år siden 1988. Juryen består av totalt sju medlemmer pluss sekretær.

– Jeg må si det er en fjær i hatten å bli valgt inn i den juryen. Det er et verv jeg går til med stolthet og glede. Jeg har alltid vært engasjert i likestilling. Det er et viktig område som vi fortsatt må ha høyt på dagsordenen. YS’ Likestillingspris er opp gjennom åra tildelt svært forskjellige personer og aktører, som fra hver sine ståsteder har gjort en stor innsats for likestillingen. Og det mangfoldet som prisen favner, synes jeg er særlig interessant.

På jobb.Tina Rise Gjøen jobber som fiberkoordinator i IT-selskapet Bitpro. Her med kollegene Kristin Kjørsvik og Marte Gloppestad.

Alle muligheter

Stolt og glad. Det er i grunnen en holdning Tina utstråler i alminnelighet. Hun understreker dessuten betydningen av at hun selv har opplevd å bli tatt godt imot i alle sammenhenger i Negotia.

– Ja, det må jeg si. Og det er en opplevelse jeg ønsker å bidra til at andre som engasjerer seg også får. På avdelingens årsmøte i vinter var det faktisk en del nye fjes å se, og det er gledelig. Jeg håper de fikk et positivt inntrykk.

– Et altfor stort spørsmål helt på tampen; hva tror du om fagbevegelsen og Negotias framtid?

– Fagforeningsarbeid er egentlig både kjempespennende og veldig viktig, og mulighetene ligger der, avslutter Tina Riise Gjøen.