Notabene

Selgere rammes hardt av dyrere drivstoff

I løpet av det seneste året har prisen på bensin og diesel rundt regnet doblet seg. For ansatte innen salg som bruker egen bil i tjeneste, betyr det et dårlig regnestykke.

Bekymret. – Medlemmene bekymrer seg over at bilgodtgjørelsen ikke lenger dekker kostnadene etter prisøkningen på drivstoff, sier Trond Vegard Sæle.

Foto: Privat

Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle er tillitsvalgt og klubbleder for de Negotia-organiserte i drikkevareprodusenten Ringnes, og jobber selv som selger. Han forteller at de økende drivstoffutgiftene for tida er et hett tema blant medlemmene som er avhengige av bil i jobben.

– Bilen er like viktig for oss som datamaskinen er for dem som jobber på et kontor. Flere medlemmer i klubben har kontaktet meg. De bekymrer seg over at godtgjørelsen ikke dekker kostnadene etter prisøkningen på drivstoff. Vi har tatt saken opp med bedriften og vil følge opp dette videre, sier Sæle.

Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia, forteller at problemstillingen også gjelder for mange andre av forbundets medlemsgrupper.

– Vi har fått henvendelse fra flere grupper som er rammet av dette. Det får helt urimelige utslag når ansatte taper penger på bruk av bil i tjeneste. Bilgodtgjørelse er derfor et tema som flere av våre tillitsvalgte for tiden jobben med å få på forhandlingsbordet i sine bedrifter, sier Jørgensen.