Reportasje

En god sak – med mange gode hjelpere 

Den har 128 000 medlemmer og 25 000 frivillige hjelpere over det ganske land. Og den bidrar med forskning, praktisk bistand og økt livskvalitet overfor mennesker som rammes av alvorlig sykdom. Vi snakker om Kreftforeningen.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Tid og menneskelighet. – Det er ganske fantastisk at så mange bidrar med tid og menneskelighet uten å kreve noe igjen for det, sier Negotia-profilene Tor Widar Svendberg og Inge Bjerknes om kreftforeningens mange frivillige hjelpere.

Info

Frivillighetens år

2022 er frivillighetens år, i regi av samarbeidsforumet Frivillighet Norge. Negotia har mange medlemsgrupper innen denne viktige sektoren. I denne utgaven av magasinet får du møte tillitsvalgte og ledelse i Kreftforeningen.

Når Negotia Magasin skulle rette oppmerksomheten mot frivilligheten i det norske samfunnet, og presentere en typisk aktør innenfor denne sektoren, falt valget lett på Kreftforeningen. Den er en velkjent organisasjon som betyr så mye for mennesker som blir rammet av sykdom. Og her har forbundet hatt en aktiv medlemsgruppe siden tidlig på 1990-tallet.

Blant Norges beste

En solfylt fredag i slutten av mai møter vi hovedtillitsvalgt Tor Widar Svendberg og medlem Inge Bjerknes ved foreningens hovedkvarter i Oslo, til en prat. De har henholdsvis 32 og 24 års ansettelsestid å vise til, og sikkert tilsvarende grunnlag for å fortelle en god historie.

– Dere er det man må kalle stabil arbeidskraft. Er det fordi Kreftforeningen også er et så bra sted å være ansatt?

– Vi er stolte av å jobbe her, og stolte av det organisasjonen gjør. Mange har lang ansettelsestid, og det sier vel sitt om at dette er et bra sted å jobbe. Kan forresten også nevne at Kreftforeningen står på listen blant Norges beste arbeidsplasser i 2022 (ifølge «Great Place To Work», red. anm.). Samtidig har vi jo våre utfordringer som de fleste andre. Det er ikke alltid ledelsen og Negotia er helt enige, men det er et bra og inkluderende partssamarbeid og vi finner som regel gode løsninger sammen, sier Tor Widar Svendberg.

Klubblederen er ansatt i organisasjonsavdelingen med ansvar for blant annet intranett og administrativ oppfølging av kurstilbudet til foreningen. Kollega Bjerknes jobber innen økonomi og kontingentoppfølging. De til sammen 25 Negotia-medlemmene i Kreftforeningen betjener ellers forskjellige administrative funksjoner.

Giverglede

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo pluss åtte enheter i byer fordelt over alle landsdeler. Foruten fast kontingent fra alle de 128 000 medlemmene er finansieringen preget av stor giverglede fra mange hold.

– Minnegaver som gis blant annet i forbindelse med begravelser, er en god inntektskilde. Det samme gjelder testamentariske gaver. Men vi ser at det kommer viktige bidrag i økende grad fra andre sammenhenger også. Faktisk er det flere og flere som når de gifter seg ber om et bidrag til Kreftforeningen i stedet for gave til seg selv. Det synes jeg vitner om en raushet som er til å imponeres av, sier Inge Bjerknes og legger til:

– Ellers er den årlige Rosa sløyfe-markeringen med fokus på brystkreft og den faste innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, blant de store inntektskildene. Krafttak mot kreft har måttet gjennomføres digitalt de siste to årene, og det gir ikke samme resultat som å gå fra dør til dør. Men alt i alt har vi klart oss greit gjennom pandemien.

«Faktisk er det flere og flere som når de gifter seg ber om et bidrag til kreftforeningen i stedet for gave til seg selv.»

Mennesker i sentrum

Alle vet at Kreftforeningen er der. Men alle vet kanskje ikke så mye om hva foreningen bruker ressursene og midlene til.

– Hva er det Kreftforeningen aller mest bidrar til overfor landets befolkning?

– Vi bidrar til og er involvert i mye forskning som er til nytte for pasienter og pårørende både i dag og i framtiden. Ellers er det meste av aktiviteten vår rettet direkte mot dem som rammes av kreft. Vi har en omfattende informasjonstjeneste hvor pasienter og pårørende kan kontakte oss for å få råd. Det kan dreie seg om hjelp til hvordan man skal gå fram overfor Nav, til å sette opp testament eller andre forhold. Informasjon om det å leve med kreftsykdom på en best mulig måte, er også en viktig del av virksomheten. Aktivitetene er mange, og menneskene er alltid i sentrum for det vi gjør, understreker Bjerknes og Svendberg.

De forteller at foreningen har rundt regnet 25 000 gratisarbeidende frivillige hjelpere landet over, som stiller opp på forskjellige måter. For eksempel med å kjøre pasienter til lege eller fysioterapeut. Og så er det Vardesentrene på sykehusene rundt om, som har aktivitetstilbud spesialtilpasset kreftrammete.

– Det er ganske fantastisk at så mange bidrar med tid og menneskelighet uten å kreve noe igjen for det, sier de to Negotia-profilene

Finne løsninger. Det er til sammen fem fagforeninger i Kreftforeningen. – Vi finner som regel gode løsninger sammen, sier klubbleder Tor Widar Svendberg, organisasjonssjef Anne Cecilie Graver Bjelke og Negotia-medlem Inge Bjerknes.

Fakta

Kreftforeningen

  • 128 000 medlemmer.

  • 25 000 frivillige bidragsytere over hele landet.

  • Hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer.

  • Cirka 200 ansatte (150 i Oslo).

  • Bidrar tungt til forskning til nytte for pasienter og pårørende.

  • Driver et omfattende støtte- og omsorgsarbeid overfor mennesker som rammes av kreft og deres pårørende.

  • Er blant annet kjent for den årlige innsamlingen Krafttak mot kreft og Rosa sløyfe-aksjonen.

– Fagforeningene er en styrke

Vi var innom partssamarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte. I den sammenhengen skal det nevnes at det finnes hele fire fagforeninger i Kreftforeningen i tillegg til Negotia. Det er fordi det faglige mangfoldet i administrasjonen er så stort. Arbeidsstokken omfatter blant annet forskere, sykepleiere, samfunnsvitere og jurister/advokater – og alle disse har sine foreninger.

Organisasjonssjef Anne Cecilie Graver Bjelke er glad for samarbeidet med foreningene.

– Vi har ikke en mening om de ansatte bør være organisert eller ikke. Det må være helt opp til den enkelte. Men når det er sagt, så vil jeg si det er en styrke for virksomheten å samarbeide med fagforeningene. Vi har fire faste samarbeidsmøter i året hvor ledelsen og alle de tillitsvalgte kommer sammen for å diskutere aktuelle ting.

– Ellers innkaller vi til drøftinger når det er forhold som krever det. Fra ledelsens side legger vi vekt på å involvere tillitsvalgte tidlig i prosessene der det er naturlig. Innspillene de gir er alltid nyttige og gjør grunnlaget for beslutningene bedre, sier Graver Bjelke.

– Og nå ganske snart står lønnsforhandlingene for døra, skjønner vi. Det går vel som smurt?

– He he. Vi har i hvert fall lang erfaring i å forhandle, og tradisjon for å komme til enighet på det området også, sier organisasjonssjefen, mens de tillitsvalgte trekker forsiktig på smilebåndet.

– Vi går til lønnsforhandlingene med friskt mot som vanlig. Det er det vi kan si nå. Ellers gleder vi oss over at vi er tilbake i normalmodus etter koronaen. Vi har faktisk noen midler fra Negotia på bok, som vi nå kan bruke på aktivitet i klubben. Noe sosialt, sånt er veldig viktig for samholdet, avslutter Tor Widar Svendberg.