Notabene

Lønnshåndbøker 2022

Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger til forberedelse og gjennomføring.

Du finner lønnshåndbøkene på nettsiden negotia.no

Kjernen i den lokale lønnsdannelsen er at oppgjørene skal tilpasses den enkelte bedrift gjennom de fire kriteriene; økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Lønnsarbeidet lokalt er forskjellig innenfor hvert av tariffområdene. Derfor tilbyr Negotia tre varianter av lønnshåndboka, spesialtilpasset områdene NHO, Virke og Spekter. Dette gjør det enklere for tillitsvalgte og lønnsutvalg når de går i gang med oppgjørene på sine bedrifter.

Innholdet i håndbøkene dekker blant annet:

  • Generelle økonomiske tall og betraktninger

  • Årets tall og forventninger

  • Kriterier i forhandlingene

  • Forberedelse og argumentasjon

  • Gjennomføring og rapportering

Håndbøkene er også trykket i et begrenset opplag. Ønsker du et fysisk eksemplar, kan du bestille det hos administrasjonen.