Leder

God utvikling

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Samarbeid og dialog mellom partene på virksomhetene er kjernen i det arbeidstakerorganisasjoner som Negotia jobber med. Da er det gledelig å se at medlemsgrupper virkelig svinger seg rundt og står på for å oppfylle denne ambisjonen. Dét er nemlig tilfellet med Negotia-klubben i bedriften Waterlogic. På kort tid har den vokst fra 40 til 80 medlemmer og etablert gode rutiner for samarbeid, drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Gode tillitsvalgte er avgjørende for at fagforeningsarbeidet skal fungere. Derfor gjennomfører Negotia en årlig undersøkelse for å måle pulsen blant dem som står i spissen for kollegene sine i større og mindre medlemsgrupper landet rundt. Konklusjonen etter årets runde er at det står bra til. Blant de mange interessante funnene kan det nevnes at 8 av 10 tillitsvalgte opplever at deres medbestemmelse enten er økt eller uendret de siste tre årene, og at de som har gått kurs klarer seg bedre enn de som ikke har det.

De seneste årene har de fleste arbeidstakere opplevd nedgang i reallønnen. Det betyr helt konkret at prisene har steget mer enn lønna er justert opp. Med dette som utgangspunkt var det store forventninger til årets oppgjør. Så store at frontfaget havnet i streik. Det har ikke skjedd på mange tiår i et mellom-oppgjør. Etter fire dager med streik kom partene til enighet ved hjelp av Riksmekleren. Nå følges lønnsoppgjøret opp med lokale forhandlinger på de enkelte virksomhetene. Regjeringens justering av forventet prisvekst ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai, gjør at spenningen øker.

Mangfoldet i Negotia er noe vi stadig framhever. Det er det god grunn til, for det er virkelig stort. I hvert nummer av magasinet viser vi fram dette gjennom det faste oppslaget «Jobben min». I forrige nummer var det en representant for medlemmene i Sjømannskirken på Gran Canaria som ble presentert. I dette nummeret er det seminteknikere som har arbeidsplassen sin i norske fjøs som eksponeres. Spennet i dette taler for seg selv!

Vekst i rekkene er alltid et mål. At medlemstallet øker er et sunt tegn på at forbundet gjør ting riktig i mange ledd. Negotia er i god utvikling for tida, og vi gleder oss over den gode framgangen.

God sommer til alle!