Arbeidsliv
Doblet medlemstallet

Klubb i godt driv

Aktiviteten i klubben hadde ligget brakk en stund. Så var det noen som tok tak. Medlemstallet begynte å stige, og etter kort tid hadde det doblet seg fra førti til åtti. Vibeke Engelsen og kubbkollegene i Waterlogic er i godt driv for tiden.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

VERVING SOM VIRKER. - Snakk med kollegene. Oppsøk dem personlig og fortell hva klubben jobber med. Det har gitt resultater hos oss, sier tillitsvalgt Vibeke Engelsen. Her flankert av Øyvind Berg (t.v.) som var det første Negotia-medlemmet i Waterlogic, og Terje Hegge Hansen som er blant de nyeste skuddene på stammen.

Mange klør seg i hodet for å finne effektive måter å rekruttere uorganiserte kolleger på. I Negotia-klubben hos Waterlogic har de lært noe om hva som gir resultater på vervefronten i løpet av det seneste året.

– Snakk med folk

– Oppskriften er enkel, den. Min erfaring er at det er personlig verving som virker best. Altså at du går bort til kollegaen din og snakker med han eller henne. Fortell om hvorfor du selv er medlem, og hva klubben jobber med. Vis til resultater som er oppnådd. Det er ikke sikkert alle ansatte vet hva fagforeningen i bedriften faktisk gjør, sier tillitsvalgt Vibeke Engelsen.

Det koster litt i kontingent hver måned for å være medlem i Negotia. Men Engelsen mener at alle medlemsfordelene fort veier opp for den utgiften:

– Det er veldig mange gode og lønnsomme fordeler medlemmene kan bruke, men de er ikke så godt kjent. Når jeg i forbindelse med rekrutteringen forteller om fordelene, er det mange som sier at «det er det ingen som har fortalt meg før».

Fart i sakene

Waterlogic er en virksomhet som tilbyr vannog kaffeløsninger overfor næringslivet – alt fra enkle løsninger til helhetlige installasjoner i store bygg. Her i Norge har bedriften hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund.

Negotia har hatt medlemmer i Waterlogic siden 2009. Øyvind Berg, som jobber med vedlikehold og har kundebesøk som viktigste del av arbeidsdagen, var blant initiativtakerne den gangen.

– Vi var 9-10 medlemmer som meldte oss inn, og jeg ble tillitsvalgt. Vi fikk god kursing og veiledning hos Negotia, sånn at vi fikk på plass tariffavtale og kom i gang med forhandlinger med ledelsen. Men vi har egentlig aldri framstått helt som en klubb, og holdt vel en nokså lav profil i mange år. Helt til Vibeke og Geir Øystein tok tak i fjor. Nå har det blitt fart i sakene. Det som har skjedd det siste året, både med partssamarbeidet, rekruttering og alt, er veldig positivt. Vi trenger en aktiv fagforening her. Det er bra både for de ansatte og bedriften, sier Øyvind Berg.

«Det er vel både naturlig og vanlig at ledelsen og de ansattes representanter noen ganger trekker hver sin vei. Men jeg mener det er grunnholdningen om at saker og løsninger skal jobbes fram i fellesskap som er viktig.»

Blir respektert

Helt konkret så har medlemstallet i Waterlogic-klubben altså økt fra drøyt førti til rundt åtti siden seinhøsten 2022. Medlemsmassen dekker et bredt spekter av ansatte innen administrative funksjoner, salg, kundeservice og teknisk vedlikehold.

– Det er veldig moro at den innsatsen vi har lagt ned har gitt så bra uttelling. Med det medlemsantallet vi har oppnådd representerer vi en solid tyngde i arbeidet overfor bedriften. Klubben blir også respektert av ledelsen, og det er god struktur på partssamarbeidet. Det er etablert rutine med månedlige drøftingsmøter med HR. Her diskuteres både større og mindre saker, alt fra telefonløsning og treningstilbud til personalspørsmål og forretningsstrategi. Vi prøver å finne gode løsninger i fellesskap, og det skrives alltid protokoll fra møtene.

Vibeke Engelsen sier at de tillitsvalgte og ledelsen ikke bestandig er enige, og at det ofte går noen klare meldinger begge veier over bordet, men det er bare sånn det må være.

– Det er vel både naturlig og vanlig at ledelsen og de ansattes representanter noen ganger trekker hver sin vei. Men jeg mener det er grunnholdningen om at saker og løsninger skal jobbes fram i fellesskap som er viktig. Og den opplever jeg at er til stede. De ansatte sitter på enorm kompetanse, og jeg mener at beslutninger som påvirker bedriftens utvikling blir bedre når de ansattes stemme tas med, sier Engelsen.

KLUBBSTYREKURS. Representanter fra de forskjellige lokasjonene samlet for å planlegge videre drift av klubben. Fra venstre: Adrian Kroge, Vibeke Engelsen, Runar Rygh og Cato Stokka. I bakgrunnen organisasjonskonsulent Endre Vindheim fra Negotias administrasjon.

Foto: Geir Øystein Pedersen.

Veien videre

Som nevnt er Waterlogic spredt på flere enheter rundt i Sør-Norge med Trondheim som nordligste lokasjon. Derfor er styret i Negotia-klubben også sammensatt av medlemmer fra de fleste stedene. I Haugesund «sitter» tillitsvalgt Geir Øystein Pedersen, som har jobbet tett sammen med Vibeke Engelsen for å få klubbarbeidet på skinner.

– Vi har hele tiden prøvd å gi god informasjon om ting det jobbes med. Flere ansatte har tatt opp saker med oss som vi har brakt videre og meldt tilbake utfallet av. Når medlemmene og de andre ansatte opplevde at ting ble tatt fatt i og forhandlet om på en seriøs måte, økte interessen og tilslutningen, samtidig som selskapets ledelse åpnet for mer dialog, sier Pedersen.

Engelsen tilføyer at klubben ikke har tenkt til å slå seg til ro med et medlemstall på åtti. Det er potensial for mer.

– Jeg regner med at det er rundt 40 ansatte til som er organiserbare hos oss. Vi får legge en slagplan for videre verving. Det er vel dem som er lettest å få med som kommer først, så kanskje det er behov for enda mer systematisk jobbing for å få med den siste tredjedelen, sier hun.

Kurs er tingen

Waterlogic-klubben vil ha flest mulig av styremedlemmene til å gå på kurs, og er godt i gang med den ambisjonen.

– Å lære om tariffavtaler og lovverk og få trene på forhandlinger, er både utviklende og moro. Vi stiller mye bedre rustet i møte med ledelsen når vi har skolert oss. Kompetanseprogrammet som Negotia tilbyr tillitsvalgte, er skikkelig bra. Det gir både kunnskap og inspirasjon i rollen. Og – bare så det er sagt: Min mening er at fysiske kurs er mye bedre enn digitale. Da treffer man andre tillitsvalgte og kan utveksle erfaringer, råd og tips til klubbdriften.

– Nylig hadde vi forresten også et klubbkurs for styret som Negotia arrangerte for oss. Det er litt utfordrende at de tillitsvalgte er spredt på så mange enheter, så det å samles for å diskutere og legge planer var veldig nyttig.

Vibeke Engelsen og klubbstyret har en ambisjon om å få til et felles samarbeidskurs med ledelsen.

– Bedriften er organisert i arbeidsgiver-organisasjonen Virke. Jeg har forstått at Negotia har hatt et prosjekt med Virke-bedrifter hvor tillitsvalgte og ledelsen har vært på kurs sammen. Det høres veldig interessant ut, så det vil vi prøve å få til!