Lønn og tariff

Populær lønnskalkulator

Tidligere dette halvåret lanserte Negotia sin nye lønnskalkulator. Her kan du se hva ansatte med samme yrke som deg selv tjener. Kalkulatoren har vært svært så flittig brukt av medlemmene.

Lønnskalkulatoren viser gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte i en lang rekke yrker i ulike sektorer. Tallene er basert på statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) for 2021.

Hvis du for eksempel søker på «informasjonsrådgivere» i lønnskalkulatoren, kommer denne informasjonen opp:

Gjennomsnittlig brutto månedslønn

Privat sektor og offentlige eide foretak 59.580 kr

Kommuneforvaltningen 51.690 kr

Statsforvaltningen 53.540 kr

Alle sektorer 57.460 kr

I de drøyt fire månedene lønnskalkulatoren har vært på lufta, er det gjort cirka 5000 oppslag i den. Ingen tvil altså, om at dette er en populær medlemsfordel.

Her er noen av yrkesgruppene det er søkt mest på:

  • Selgere (engros)

  • Kontormedarbeidere

  • Andre salgsmedarbeidere

  • Salgs- og markedssjefer

  • Regnskapsmedarbeidere

Du finner lønnskalkulatoren under fanen lønns- og arbeidsvilkår
www.negotia.no .