Brev fra Forbundslederen

Kjære negotianer

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

En milepæl er nådd ved at vi rett før pinsehelgen passerte 22 000 medlemmer. Negotia har aldri krysset denne grensen før, og jeg er så stolt av å kunne meddele at den medlemsveksten vi virkelig så komme i 2022 har vedvart.

Selvfølgelig svinger tallene litt fra dag til dag, men den gledelige trenden er at ansatte i det private næringslivet og i frivillige organisasjoner i stor grad velger Negotia. Vi er et middels stort forbund som er godt synlig og på enkelte områder toneangivende. Verdt å framheve i denne sammenhengen er at vi har en flott og kompetent administrasjon som jobber iherdig på nye måter for å levere på de forventningene medlemmene har til oss, og at vi har dyktige tillitsvalgte som hver dag gjør en fantastisk jobb for at medlemmene skal få en enda bedre arbeidshverdag.

Nylig gjennomførte vi en streik hvor våre medlemmer i Felleskjøpet Agri (FKA) tok kampen for at alle ansatte skal få sin del av kaka, og en reell lønnsvekst i årets oppgjør. Vi oppnådde et historisk resultat, og jeg retter en stor takk til alle dere i FKA for den strålende innsatsen dere la ned i den krevende situasjonen. Måten dere stilte opp på får betydning for alle medlemmene.

Vi markerer oss stadig i arbeidslivspolitiske saker på vegne av medlemmene, blant annet innen maritim næring, industri, skogbruk, varehandel, klima og bærekraft for privat næringsliv – og ikke minst på området kunstig intelligens (KI). Dette er temaer og områder som er viktige for medlemmene, og noe vi som forbund skal levere på i henhold til våre landsmøtevedtatte styringsdokumenter.

Juni er en travel tid for alle våre tillitsvalgte som står i spissen for de lokale lønnsforhandlingene på arbeidsplasser landet rundt. Jeg sender en ekstra hilsen til dere alle, og ønsker lykke til! Det er viktig at de lokale oppgjørene gjenspeiler den forventete prisveksten, slik at medlemmene oppnår reell lønnsvekst.

Jeg heier på dere alle sammen, og ikke nøl med å ta kontakt. Husk at når du må være der for andre, så er vi her for deg!

Med dette ønsker jeg dere alle også noen flotte sommermåneder.