Lønn og tariff

En god hjelper i lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger til forberedelse og gjennomføring.

Kjernen i den lokale lønnsdannelsen er at oppgjørene skal tilpasses den enkelte bedrift gjennom de fire kriteriene; økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Lønnsarbeidet lokalt er forskjellig innenfor hvert av tariffområdene. Derfor tilbyr Negotia tre varianter av lønnshåndboka, spesialtilpasset områdene NHO, Virke og Spekter. Dette gjør det enklere for tillitsvalgte og lønnsutvalg i forbindelse oppgjørene på de enkelte virksomhetene. Innholdet i håndbøkene dekker blant annet følgende:

  • Generelle økonomiske tall og betraktninger

  • Årets tall og forventninger

  • Kriterier i forhandlingene

  • Forberedelse og argumentasjon

  • Gjennomføring og rapportering

Du finner lønnshåndbøkene på nettsiden – www.negotia.no

Håndbøkene er også trykket i et begrenset opplag. Ønsker du et fysisk eksemplar, bestiller du via nettsiden.