Notabene

Kraftig økning i fagforeningsfradraget

Er du klar over at fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen? For 2022 var fradraget på inntil 5800 kroner, og for 2023 er det økt til 7700.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fagforeningsfradraget innebærer at du får skattegrunnlaget ditt redusert tilsvarende det beløpet du betaler i medlemskontingent - inntil maksbeløpet.

Kontingenten meldes inn til skattemyndighetene av arbeidsgiveren din dersom du betaler via lønnstrekk. For medlemmer som betaler direkte er det Negotia som sender inn opplysningene til myndighetene.

Fagforeningsfradraget vedtas årlig i forbindelse med statsbudsjettet. For inntektsåret 2023 kan du som nevnt trekke fra inntil 7700 kroner. Det betyr at dersom du betaler kontingent for fulltids stilling til Negotia – 6000 kroner per år – er hele beløpet nå fradragsberettiget.

Har du spørsmål – ta kontakt på e-post medlem@negotia.no