Notabene

Fast medlem av juryen for YS’ likestillingspris

Negotia-tillitsvalgt Tina Riise Gjøen kom inn i juryen for YS’ likestillingspris i fjor, gjennom et suppleringsvalg. Nå er hun innvalgt som fast medlem.

ALLTID AKTUELT. – Jeg tror likestilling alltid vil være et aktuelt tema, som ikke minst vi i arbeidstakerorganisasjonene må prioritere høyt, sier Tina Riise Gjøen.

Foto: Rune Solheim

– I 2022 var jeg så heldig å få plass ved suppleringsvalg i juryen for YS’ likestillingspris. Jeg var dermed med i prosessen som førte til at fotballpresident Lise Klaveness ble tildelt likestillingsprisen i fjor, sier Tina Riise Gjøen.

- En ære å få bidra

Gjøen synes det er en ære å kunne bidra i likestillingsjuryen.

– Dette er et viktig og givende arbeid på tvers av YS, som handler om å fremme like-verd og rettferdighet i samfunnet. Jeg tror likestilling alltid vil være et aktuelt tema, som ikke minst vi i arbeidstakerorganisasjonene må prioritere høyt, sier hun.

Gjøen har lang erfaring fra diverse tillitsvalgtarbeid i Negotia. Hun var i mange år med i Negotia Ung-styret, og er per i dag tillitsvalgt ved klubben i Bitpro og leder for lokalavdelingen i Bergen. Og nå i tillegg altså fast medlem i juryen for YS’ likestillingspris.

Hun oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte i hele Negotia til å foreslå kandidater til neste YS’ likestillingspris, som skal tildeles til høsten.

Mangfoldighet

YS’ likestillingspris ble opprettet i 1988, og har vært delt ut hvert år siden den gang. De tidligere mottakerne er en mangfoldig blanding av personer, organisasjoner og virksomheter som har gjort en fortjenstfull innsats innen likestilling.

Følgende momenter er sentrale for prisen:

  • Formålet med YS’ Likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

  • Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Tildeling skjer vanligvis i forbindelse med YS-konferansen i oktober.
Se mer på www.ys.no

INFO

Tidligere prismottakere

YS’ likestillingspris er delt ut helt siden 1988. Den er gitt til en mangfoldig blanding av personer, organisasjoner og virksomheter som har gjort en fortjenstfull innsats for å fremme likestilling i arbeidslivet og samfunnet.

Dette er noen av de tidligere prismottakerne:
2022: Lise Klavenes, fotballpresident
2019: Norges Handicapforbunds Ungdom
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
1990: Annbjørg Lien, folkemusiker

Har du et forslag?

Forslag på kandidater til YS’ likestillingspris 2023 kan sendes direkte til juryleder Hege Hærø: på e-post: hege.hero@ys.no

Negotias forbundsstyre ønsker også forslag til kandidater, som grunnlag for sine innspill til juryen.

Bruk e-post: post@negotia.no