Arbeidsliv

- EVU må styrkes

– Tilbudet om etter- og videreutdanning må styrkes, og det må legges til rette for fleksible muligheter for læring, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Foto: NTB

Et dypdykk i årets utgave av YS Arbeidslivsbarometer, viser at interessen for å ta formell etter- og videreutdanning (EVU) synker. Det bekymrer YS-lederen.

– Arbeidslivet står ved inngangen til store omstillinger knyttet til digitalisering og klimaendringer. At få ønsker etter- og videreutdanning kan gi problemer for både næringslivet og offentlig sektor. Universitets- og høgskolesektoren må forsterke samarbeidet med næringslivet. Det handler om å senke terskelen for den enkelte til å ta og gjennomføre utdanning og opplæring.

Skjæggerud mener også det er alarmerende at mange trekker på skuldrene av det grønne skiftet.

– Hvis vi ikke er godt nok forberedt på det grønne skiftet risikerer vi at konsekvensene treffer unødvendig hardt, at vi får et mer utrygt arbeidsliv og lavere oppslutning om klimatiltakene. Her har vi alle feilet, også fagbevegelsen. Vi må informere om og mobilisere for endringene som kommer, påpeker Skjæggerud.