Arbeidsliv
Opptur for veletablert klubb

Det gror i rekkene

I callsenterbedriften Transcom har det vært Negotia-medlemmer i snart 25 år. Rett før sommeren tikket det inn nær femti nye. Det er bare å gratulere med godt arbeid.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

MENN I BLOMSTERENG … Deler av klubbstyret i Negotia Transcom. Foran fra venstre: Eddy Bengtsen (leder) og Tobias Petersson. Bak fra venstre: Magnus Hedlund (1. nestleder), Sindre Skute og Bave Ado (2. nestleder).

«Vi er blitt en stor bedrift. Og selv om ledelsen viser svært mye god vilje, trenger vi den kompetansen NOFU (Negotias tidligere navn, red. anm.) har på arbeidslivsspørsmål å støtte oss til. Og vi trenger den opplæringen forbundet tilbyr. Så enkelt er det egentlig.»

Sitatet er hentet fra magasinets forløper «Funksjonæren» helt tilbake i år 2000, da den nye medlemsgruppa hos Transcom ble presentert. Callsenter var en nyskapning i norsk næringsliv og virksomheten i Fredrikstad-området blant de første på banen. Artikkelen forteller også at den svenske toppledelsen ivret for – og ga åpen støtte til – at de ansatte organiserte seg. Vel verdt å nevne, for det er ikke alltid det er sånn.

Blant de store

Mye vann har rent i havet siden den gangen, men denne klubben har holdt stand i alle år. Medlemsutviklingen har vært stabilt positiv over tid, og med den solide tilveksten som nylig kom på plass er Negotia Transcom blant de helt store klubbene i forbundet. Et medlemstall på 184 må kalles solid!

Klubbleder Eddy Bengtsen kommenterer på denne måten:

– De nye medlemmene kommer fra den andre fagforeningen på huset, LO-forbundet El og IT. Vi har organisert parallelt og vært konkurrenter her i mange år. Men Negotia-klubben har alltid vært størst, og stått i front i partssamarbeidet med bedriften. Og så kom det til et punkt der mange av konkurrentens medlemmer tok avgjørelsen om å komme over til oss. Det tar jeg som et tegn på at vi gjør noe bra, sier Eddy Bengtsen.

«Det kom til et punkt der mange av konkurrentens medlemmer tok avgjørelsen om å komme over til oss. Det tar jeg som et tegn på at vi gjør noe bra»

Sterkere sammen

Klubblederen forteller at dialog over tid med styret i den tidligere El & IT-klubben førte til enighet om at de ansatte står sterkere sammen i én felles fagforening, og at det er unødvendig å sloss om de samme medlemmene.

– En viktig grunn til overgangen kan nok også tilskrives at Negotias tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke har minstelønnssatser. De ansatte med kortest ansiennitet har nytte av dem.

Klubblederen roser dem som gikk i bresjen for organisasjonsbyttet, men har ikke noe negativt å si om konkurrenten som fortsatt er til stede på bedriften.

- Det tidligere styret i El & IT, som i dag er valgt inn i Negotias klubbstyre etter ekstraordinær generalforsamling, gjorde en formidabel innsats som førte til at bortimot femti medlemmer kom over til Negotia. Noen valgte å bli værende, og de har nå dannet et nytt styre. Det må også være greit. Vår dør står alltid åpen, men det er organisasjonsfrihet og vi skal jobbe for gode løsninger uansatt, sier Bengtsen.

Samarbeid som funker

Som nevnt var Ledelsen i Transcom i virksomhetens norske barndom pådrivere for at de ansatte skulle organisere seg. Eddy Bengtsen har vært med hele veien, og synes at partssamarbeidet fungerer godt fortsatt.

– Dette er rett og slett en veldig gjennomorganisert bedrift. Det er totalt 289 ansatte og vi har 184 av dem. Når nyansatte kommer er det fast rutine at vi får tid til å presentere fagforeningen. Veldig mange av dem som begynner å jobbe her er unge folk som ikke vet noe særlig om hva en fagforening er. Men når de skjønner at det er veldig vanlig å være organisert her, så melder de fleste seg inn.

– Som ansatt helt siden oppstarten, og som tillitsvalgt i flere perioder må jeg si at forholdet mellom klubben og ledelsen bade har vært og er bra. Vi har faste møter og det er åpen og god toveis dialog. Ryddighet er vel et ord som jeg gjerne kan bruke, enten det dreier seg om lønnsforhandlinger eller andre saker.

Bengtsen forteller at det også har vært noen runder med nedbemanning. Transcom jobber med store oppdragsgivere, og det gjør virksomheten sårbar.

– Ved noen anledninger tidligere har vi mistet oppdrag og vært nødt til å omstille. I sånne prosesser merkes det at vi er parter på hver vår side av bordet, men vi kommer til enighet. Blant annet har ansiennitetsprinsippet blitt fulgt systematisk ved oppsigelser, i tråd med klubbens ønske. Jeg kan også nevne at vi har samarbeid på internasjonalt nivå gjennom EWC (European Works Council/Europeisk samarbeidsutvalg). Dette er en god arena for informasjon om økonomi, framtidsutsikter og problemstillinger som gjelder flere land.

KOLLEGAPRAT. Nåværende styremedlemmer i prat med Liss Elstrøm, som var den første klubblederen da Negotia Transcom ble etablert i år 2000. De øvrige fra venstre: Sindre Skute, Tobias Petersson og Eddy Bengtsen.

Viser seg fram

En medlemsvekst på nær femti i slengen er ikke dagligdags, selv for en veldrevet bedriftsklubb som Negotia Transcom. Og det må være lov å være stolt over et tilskudd av den dimensjonen. Men Eddy Bengtsen og kollegene i klubbstyret har ikke tenkt til å ligge på latsiden. De er bevisste på at trykket må holdes oppe hver dag.

– Målet vårt er at klubben skal være godt synlig i miljøet hele tida. Vi har arranger vaffeldager og pizzakvelder, som ble veldig godt mottatt og er noe vi vil gjøre igjen. Det med sosiale aktiviteter som for eksempel å ta en pizza sammen på et utested, gjøres gjerne innenfor teamene. Det går ikke an å dra hele klubben på 184 medlemmer ut på puben samtidig. Vi bidrar litt fra klubbkassa til sånne sosiale ting. Mener det er viktig, det styrker opplevelsen av samhørighet, sier Eddy Bengtsen og tilføyer:

– God informasjon er også viktig. Formelt, når det er noe vi vil vise fram, men ikke minst på mer uformelle måter og arenaer. Markedsføring gjennom «Word of mouth», er det ikke det det heter. Eller munn-til-munn-metoden, jungeltelegrafen … Det funker det.

FAKTA

Global callsenterbedrift

Transcom er en callsenterbedrift og driver primært med kundebehandling for andre virksomheter. Konsernet opererer over store deler av verden. Den norske enheten er lokalisert på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Bedriften er tilsluttet i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Den dominerende oppdragsgiveren til Transcom Norge er for tiden er ICE Norge AS, landets tredje største mobiloperatør. Negotia-medlemmene er i hovedsak kundebehandlere, produktspesialister, QA (Quality assurance) og teamledere.