Brev fra Forbundslederen

Negotia inn i framtiden

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Negotia er i godt driv. Det merkes både på stigende medlemstall og i alt arbeidet vi gjør. Dette er et resultat av en omfattende modernisering de senere årene. Det har skjedd store endringer i administrasjonen vår, med innføring av nye systemer, arbeidsmetoder og organisering. Jeg mener vi nå er solid rigget administrativt for å håndtere utfordringene medlemmene vil møte i «det nye arbeidslivet».

Nå er det organisasjonsapparatet som skal inn i en omstilling, et skifte som landsmøtet allerede i 2020 la føringer for. Hele organisasjonen er involvert i denne prosessen. Negotia skal være et fagforbund som utvikler og løfter fram kompetente tillitsvalgte, som har god aktivitet blant medlemsgruppene og hvor det tenkes rekruttering i alle ledd. Negotia er i så måte inne i en veldig spennende periode. Om bare en drøy måned skal landsmøtet vedta ny strategisk plan og politisk plattform for de neste tre årene. En meget demokratisk og transparent prosess har bidratt til at vi kan presentere et godt gjennomarbeidet og forankret planverk.

Jeg anbefaler alle å sjekke ut innspillsportalen til prosjektet om ny organisasjonsstruktur som er til behandling på landsmøtet i november. Alle medlemmer med registrert e-postadresse hos oss har fått tilsendt lenke til portalen, og selv om landsmøtet nærmer seg er det fortsatt mulig å komme med innspill.

På denne høstens landsmøte er det også valg av nytt forbundsstyre. Åpenhet og like muligheter har vært viktige prinsipper for meg å etterstrebe når vi gjennomfører valg i Negotia. Vi må sørge for å finne tillitsvalgt-talentene som har noe viktig å bidra med til organisasjonen når de viktigste vervene skal fylles. De er våre frontfigurer og fanebærere, som skal stå stødig på våre verdier, etiske grunnholdninger og målsettinger.

Jeg er stolt av den nominasjonsportalen vi etablerte i forbindelse med årets Negotia-valg. Den har gitt alle like muligheter til å fremme sine kandidater, og aldri har så mange meldt seg til tjeneste for fellesskapet som denne gangen. Alle som er medlem i Negotia skal ha muligheten til å bli kjent med kandidatene, forstå hva de går til valg på og engasjere seg. Bruk tiden derfor godt til å bli kjent med kandidatene. Hva har de selv bidratt med for å løfte vårt forbund, hva vil de legge vekt på hvis de blir valgt av landsmøtet i november, hvordan har den enkelte tenkt til å forvalte ansvaret på vegne av deg som medlem eller tillitsvalgt? Dere finner portalen inne på Min side på negotia.no. Der ligger også valgkomiteens innstilling.

Jeg ser fram til et godt landsmøte med kloke valg. Og jeg heier på alle som ønsker å bidra til at Negotia skal lykkes også i framtiden. Ikke nøl med å ta kontakt. Husk at når du må være der for andre, så er forbundet her for deg!