Jobben min

Solidariske dagsverk

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin

Foto: Terje Bergersen

HVEM: Julie Skøien

HVA: Organisasjonsrådgiver

HVOR: Operasjon Dagsverk

Mange har hørt om Operasjon Dagsverk, og tenker kanskje at det er den ene dagen hver høst da elever på ungdomsskole og videregående er ute og selger boller. Det er jo det, men det er så uendelig mye mer. OD er en stor organisasjon med omfattende aktivitet gjennom hele året.

Men det skal sies at det ikke er noen stor administrasjon. Det er bare fire ansatte; bistandsrådgiver, to kommunikasjonsrådgivere og meg som organisasjonsrådgiver. Det er den frivillige innsatsen som involverer mange her i OD, først og fremst elever. Det blir litt detaljert å beskrive hele organisasjonens oppbygging, men jeg kan nevne OD-styre, hovedkomiteen, distriktskomiteene og skolekomiteene. Alt med ungdom i rollene. Vi er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Siden 1964 har vi jobbet for global rettferdighet ved å bevisstgjøre ungdom om hvordan våre holdninger og handlinger former verden.

Prosjektene til OD er ulike fra år til år, men støtter alltid ungdom og utdanning. I fjor ble det jobbet inn midler til et prosjekt i Uganda, som drives av SOS Barnebyer, Mental helse ungdom og deres lokale partnere. OD er ikke i seg selv en bistandsorganisasjon, men en solidaritetsaksjon for ungdom som ønsker å gi en dag av sin utdanning i solidaritet med ungdom i prosjektlandet. Midlene som jobbes inn på OD-dagen kanaliseres alltid gjennom en samarbeidsorganisasjon som er godkjent av innsamlingskontrollen. Det er ungdom som velger prosjektene, lager kampanjene og star for gjennomføringen på skolene.

OD-dagen nå i høst er 2. november. Omtrent 500 skoler på ungdomstrinnet og videregående er med, og titusenvis av elever skal ut på forskjellige oppdrag. Det årlige beløpet som jobbes inn ligger på mellom 15 og 20 millioner, og vi håper selvfølgelig på et godt resultat i år også! Pengene fra årets aksjon, «Skuddsikker framtid», skal støtte ungdom i Colombia hvor det er store utfordringer knyttet til rekruttering til kriminalitet. Arbeidet starter på nyåret i samarbeid med SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og deres lokale organisasjoner.

Jobben min som organisasjonsrådgiver innebærer for det meste administrative gjøremål i temmelig vid forstand. Blant annet knyttet til økonomi, budsjett, søknad og rapportering til Norad og UDIR, strategisk arbeid, redigering på nettsider, arbeid med undervisning, skoleringer av frivillige og mye annet. Jeg har vært ansatt i sju år, og det har vært mye frihet til å forme stillingen selv. Det liker jeg godt. Jeg har utdanning innen samfunnskunnskap, sosiologi, ledelse og økonomi, og så har jeg tatt Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på deltid ved siden av jobben. Både arbeidsplassen og jobben min er spesiell, så det er nok ikke noen bestemt utdanning som passer best til stillingen. Men man må kunne ha mange baller i luften samtidig, være fleksibel og strukturert og like å jobbe med ungdom.

Nå på høsten er det hektisk på kontoret så alt blir klart til gjennomføring av Internasjonal Uke, ODs informasjonskampanje før OD-dagen. ODs frivillige arrangerer seminarer og forbereder seg på å besøke skoler og holde foredrag, materiell sendes ut til skolene, nettsider oppdateres, undervisningsressurser publiseres, vi kontakter potensielle arbeidsgivere til OD-dagen, planlegger innlegg i SoMe og media osv. Internasjonal Uke, også kalt «IU» er en kjempeviktig del av aksjonen, ettersom vi er opptatt av å spre kunnskap og bidra til holdningsendringer hos elevene. Det er derfor vi kaller oss en solidaritetsaksjon. OD-dagen 2. november kan norske ungdommer velge å gi én dag av sin skolegang for at ungdommer i andre deler av verden skal få utdanning og oppleve rettferdighet.

Jeg oppfordrer alle til å støtte ungdommene som engasjerer seg!

(Fortalt til redaksjonen)