Notabene

Nye i Negotias administrasjon

Rådgiver i arbeidslivsavdelingen

Nina Skjervik (46) er ansatt i vikarstilling som rådgiver fra april 2023.

Stillingen innebærer diverse rådgivning til forbundets tillitsvalgte og medlemmer, bade i individuelle og kollektive saker. Alt fra mindre spørsmål til større prosesser på gruppenivå.

Nina er utdannet sykepleier og har en variert arbeidsbakgrunn. Hun har blant annet jobbet i rekrutteringsbransjen, i NAV og nå sist som rådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Hun har også bred erfaring som tillitsvalgt og frikjøpt hovedtillitsvalgt.

– Oppgavene som rådgiver her i Negotia likner de jeg hadde i Sykepleierforbundet. Men at jeg har gått fra offentlig til privat sektor merkes godt. Arbeidsvilkårene er mer gjennomregulert i det offentlige, og derfor er det mer variasjon i de problemstillingene jeg håndterer nå. Ingen saker er like, det gir en spennende og utfordrende hverdag som jeg trives veldig godt med.

Advokat i arbeidslivsavdelingen

Marianne Rørvik (37) er ansatt som advokat i Negotia fra 15. mai 2023.

Stillingen innebærer generell rådgivning og juridisk oppfølging av saker for medlemmene. Dessuten forelesning på kurs, foredrag, tariffarbeid m.m.

Marianne er utdannet jurist og er advokat. Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Patentstyret, avdeling for virksomhetsstyring. Hun har tidligere jobbet i forskjellige virksomheter i både privat og offentlig sektor, og vært tillitsvalgt på flere arbeidsplasser.

– I den forrige jobben min ble jeg kjent med arbeidsrett fra arbeidsgiversiden, og her i Negotia opplever jeg samme fagområde fra ansattes ståsted. Det er veldig interessant. Jeg er glad i jus og folk, og liker å hjelpe andre. Jeg opplever jobben hittil som variert og veldig givende, og dessuten er jeg heldig som får jobbe med så mange flinke og trivelige kollegaer.

Avtalerådgiver i arbeidslivsavdelingen

Kristine Larsen (43) er ansatt som avtalerådgiver i Negotia fra 7. august.

Stillingen innebærer opprettelse og oppfølging av avtalekrav for både nye og eksisterende medlemsgrupper. Dette betyr utstrakt kontakt med arbeidsorganisasjonene Virke, NHO og Spekter, i tillegg til Negotias tillitsvalgte og medlemmer.

Som utdanning har Kristine bachelor i administrasjon og ledelse og snart fullført studie i statsvitenskap. Hun har tidligere jobbet innen LO med liknende oppgaver som nåværende jobb i Negotia.

– Jeg har vært fagorganisert siden jeg var 17 år og vært tillitsvalgt mange steder i mange år. Erfaringen min er fra LO, men jeg kjenner også godt til YS og var klar over Negotia fra før. Og jeg må bare si at dette forbundet virkelig har mange flotte og hyggelige tillitsvalgte. Jeg liker også mangfoldet, vi er jo så mange steder og i mange bransjer.

(Alle foto: Terje Bergersen)