Profilen

De unges stemme

Han var på sitt første avdelingsmøte i Negotia Oslo i mars. Det endte med plass på regionsmøtet måneden etter og valg som representant til Negotia Ung. Og da de unge mot sommeren skulle konstituere seg som styre, ble Per Rusten pekt ut som ny leder.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

– GLEDER MEG. – Vi legger opp til en satsing på vekst blant unge som hovedstrategi den neste treårsperioden, og jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, sier Negotias nye Ung-leder Per Rusten.

Vår mann har fem års medlemskap bak seg som ansatt i analysebyrået Kantar, og de to siste som leder for klubben der. Han er dermed ikke noen fersking, egentlig. Men når det gjelder veien til topps i Ung-styret kan vi snakke om en lynkarriere.

Litt kasta på

– Ja, ting skjedde litt fort. Jeg hadde ikke tenkt på hverken regionsmøtedeltakelse eller ungrepresentasjon da jeg ble med på årsmøtet i Oslo. Var bare litt nysgjerrig på å finne ut mer om hva som foregår i Negotias organisasjon utover klubbnivået. Og nå sitter jeg altså her som Ung-leder. Det kom litt kasta på meg dette her, men det er greit. Jeg er klar for oppgaven, jeg.

Negotia magasin møter Rusten til intervju i Kantars lokaler i Oslo, i toppetasjen av Lakkegata 23, samme bygg som Negotias administrasjon befinner seg i. Kontorinteriøret framstår som moderne og lekkert, med vegger og tak ensfarget malt i en tidsriktig blåfarge, stilig møblering, takterrasse og det hele.

– Her var det jammen fint, kommenterer vi.

– Ja, det er kanskje enda freshere her enn nere hos dekk, svarer Rusten, og avslører med det en bakgrunn langt utenfor Oslo-gryta.

Vi synker ned i behagelige stoler på Kantars rom for dybdeintervjuer. Første punkt på spørsmålslista er å få vite litt mer om Per Rusten. Hvem er han, hvor kommer han fra og hva har han gjort hittil i sitt 33 år lange liv?

FAKTA

Per Rusten (33)

  • Ny leder for Negotia Ung.

  • Tillitsvalgt og klubbleder for Negotia-organiserte i Kantar Norge.

  • Utdannelse: Master i digital sosiologi fra London.

  • Har bodd og jobbet i England i til sammen åtte år

  • Kommer opprinnelig fra Øyer i Gudbrandsdalen.

Fra Øyer til Albert Hall

– Jeg kommer fra Øyer, begynner han.

Nettopp! Øyer i Gudbrandsdalen, der var dialekten plassert, ja.

– Stemmer. Det er nesten ikke noe dialekt igjen da, men den slår inn av og til.

Rusten forteller at han reiste ut av bygda allerede etter videregående i 2009. Ikke bare et lite stykke, helt til England, faktisk. Til University of Essex, utenfor Colchester noen mil nord-øst for London. Der gjennomførte han en Bachelor i historie og sosiologi. Og etter det ble det master i digital sosiologi i London.

– Digital sosiologi?

– Ja, det handler om hvordan mennesker bruker internett og sosiale plattformer, hva det betyr for folk og hva det gjør med oss over tid. Sosiologi er samfunnsvitenskap, og det digitale kommer her inn som en historisk sett ny faktor. Det er veldig interessant.

Etter avsluttet masterstudium fikk Per Rusten i 2013 jobb hos Kantar i London, som Data Quality Manager. Parallelt med dette jobbet han som barsjef og Hospitality Manager i selveste Royal Albert Hall. Han ble i London fram til 2017. Til sammen åtte år i det store utland; raust med tid og anledning til å bli kjent med både utdanningssystem, arbeidsliv og kulturliv i verdensmetropolen.

«At du kan spare penger ved å være fagorganisert, selv når kostnaden ved kontingenten regnes inn, er det nok mange som ikke tenker på.»

Hjemover igjen

Vel tilbake i gamlelandet ble det et halvt års opphold hjemme i Øyer, før ferden gikk videre til ny jobb hos Kantar i Oslo. Og der har Rusten i dag stilling som kvalitativ researcher, hvor en av oppgavene er gjennomføring av dybdeintervjuer i forbindelse med markedsanalyser. Analyseoppdragene spenner over det meste, forteller han …, alt fra bil til youghurt og strømpriser. Travel hverdag med spennende arbeid.

Men, så var det dette at han også ble tillitsvalgt for et par år siden.

– I London var det ingen i bedriften som var organisert i noen fagforening, så vidt jeg vet. Men da jeg kom til Oslo oppdaget jeg at det var Negotia-klubb her, så da meldte jeg meg inn. Og så er jeg sånn skapt at jeg gjerne engasjerer meg når jeg først er med i noe, så etter hvert ble jeg tillitsvalgt og klubbleder. Da jeg tok over vervet for litt over to år siden var vi rundt 50 medlemmer i en og samme klubb. Senere er selskapet splittet i to enheter, så nå teller klubben jeg leder drøyt 20 medlemmer, sier Per Rusten.

Han forteller at det i forbindelse med oppsplittingen var lett å se fagforeningens betydning, både med tanke på dialog og forhandlinger med ledelsen om generelle forhold, og når det gjelder individuell bistand til kolleger som trengte det. I tillegg mener han at fagorganiseringen her i Norge fungerer som en motvekt mot konsernet.

– Kantar i Norge er organisert og vi ansatte er organisert. Samarbeidet mellom ledelsen og klubben mener jeg funker litt som en bremsekloss mot det globale konsernet også. Det er et viktig moment, for globalt sett er formelt og forpliktende partssamarbeid basert på avtaler gjerne fraværende.

NYTT STYRE. Det nye Ung-styret holdt sitt første møte i Kantars lokaler i Oslo – noen etasjer over Negotias administrasjon – hvor det er god utsikt fra takterrassen. De som var til stede, fra venstre: Thea Ekerhovd, Kaspars Dauksts, Ranveig Mari Fagerli, Armintas Dluckys, Per Rusten og Marte Gjestvang Olimb.

Vekke interesse

Så over til Ung-arbeidet. Etter konstitueringen hadde styret en samling i Oslo nå i august hvor de første planene og strategiene ble lagt.

– Hva vil du prioritere som leder for Negotia Ung?

– Kort fortalt så legger vi opp til en satsing på vekst blant unge som hovedstrategi den neste treårsperioden. Og så vil du vel spørre om hva vi skal gjøre for å oppnå resultatene vi ønsker? Det har vi ikke klekket ut detaljene om ennå, det får komme etter hvert.

– Men har du noen ide om hva som kan løftes fram for å vekke interesse for Negotia hos flere unge?

– Vi snakket litt om dette på styresamlingen. Vi tror det er viktig å markedsføre de økonomiske medlemsfordelene godt. At du kan spare penger ved å være fagorganisert, selv når kostnaden ved kontingenten regnes inn, er det nok mange som ikke tenker på. Tror dette kan fungere som en grei veiviser inn i fellesskapet. Og så kan den bredere forståelsen av fagforeningens betydning komme på sikt.

– Hvordan fungerer den nye styregjengen?

– Rett og slett veldig bra, synes jeg. Den første samlingen kom i stand litt brått, så det var en del som ikke kunne være med. Men de som deltok var en skikkelig bra gjeng med både erfarne og helt nye folk. Jeg er imponert over engasjementet og deltakelsen.

Bedre tilbud til studenter

Det nye Ung-styret planlegger å ha møter hver sjette uke framover. En sak som de har blinket ut og vil se nærmere på, er det såkalte SEL-medlemskapet til Negotia. Det vil si tilbudet til studenter, elever og lærlinger.

– Jeg mener det er litt utydelig hva SEL egentlig er, og etter det jeg har forstått har vi ikke særlig mange medlemmer i denne kategorien heller. Vi ønsker derfor å se på hvordan vi kan forbedre studentmedlemskapet og gjøre det mer attraktivt for studentene å være medlem i Negotia. Det kan bli en viktig del av det å styrke veksten av unge medlemmer i forbundet.

– Jeg er veldig motivert og spent. Den første styresamlingen var en opptur, så jeg gleder meg til å stå i spissen for dette arbeidet i tida framover, avslutter den nye lederen for Negotia Ung.

INFO

Negotia Ung

Medlemmer til og med 35 år regnes i kategorien unge i Negotia. To ungrepresentanter pluss en vara velges fra hver av de sju regionene. Disse utgjør styret i Negotia Ung. Styret konstituerer seg og velger ledelse selv. På regionsmøtene i våres ble det gjort nyvalg av ungrepresentanter. Det nye styret, med ny leder Per Rusten, hadde sin første samling i august.