Notabene

Stadig flere tilfreds med Negotia

Medlemsundersøkelsen 2023 viser en signifikant økning i medlemmenes samlede tilfredshet med Negotia. Tilgangen til juridisk bistand på
arbeidsplassen, tariffavtaler og midler til streikebidrag vurderes som Negotias viktigste medlemstilbud.

Tekst:
Tore Hansen,
generalsekretær i Negotia

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I juni i år gjennomførte Negotia en omfattende medlemsundersøkelse. 2600 medlemmer svarte. Det gir et godt og representativt bilde av hva medlemmene mener om å være med i Negotia. Tilgangen til juridisk bistand på arbeidsplassen, tariffavtaler og midler til streikebidrag ble vurdert som de viktigste medlemstilbudene i undersøkelsen.

Det er gledelig å se at vi leverer så godt på kjerneoppgavene våre. Vi ser også at over 70 prosent oppgir at det å være organisert er viktig, som en begrunnelse for medlemskapet. Det kommer i tillegg til betydningen av tilgang til juridisk bistand, forhandlingsrett og tariffavtaler.

Det stilles også noen nye spørsmål i årets undersøkelse, som gir dagsaktuell innsikt: To tredeler av medlemmene har mulighet til å benytte hjemmekontor. På spørsmål om hvor sannsynlig det er at medlemmene vil anbefale Negotia til en venn eller kollega svarer hele 41 prosent 9 eller 10, på en skala fra 1 til 10.

Når det gjelder den totale tilfredsheten med Negotia, gir 89 prosent karakteren 4, 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6. Så mange som 71 prosent gir 5 eller 6. Dette er et godt steg opp fra forrige undersøkelse i 2019.

De som gir oss disse gode karakterene er våre beste ambassadører, og dette gir oss et godt utgangspunkt når det gjelder vår evne til å rekruttere nye medlemmer. Medlemmene er tydelige på at Negotia også må være med på å påvirke politisk på områder som er relevante for dem. De ønsker at forbundet fortsatt skal være partipolitisk uavhengig, men at det skal tas standpunkt. Når det gjelder økonomiske medlemsfordeler er ordningene i Gjensidige Forsikring og Nordea Bank de mest populære, men også YS pensjon skårer høyt.

Forrige medlemsundersøkelse ble gjort i 2019. Nå som vi endelig har lagt koronapandemien bak oss, var det derfor passende å gjennomføre en ny undersøkelse i år.

Jeg vil rette en takk til alle som responderte på undersøkelsen. Vi har fått mange oppløftende og interessante tilbakemeldinger, som vi tar med oss i det videre arbeidet for å bli en enda bedre fagforening, og lover at det kommer en ny undersøkelse til neste år.