Organisasjon

- Styrk fellesskapet i høst

Denne høsten ruller Negotia ut en kampanje hvor tillitsvalgte utstyres med praktisk informasjonsmateriell. Plakater, kaffekopper, smarte
argumenter og offensiv tilstedeværelse i jobbmiljøene, er sentrale
ingredienser i planen.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

SYNLIGHET. Markedsføringspakke med diverse materiell går ut til tillitsvalgte og klubber nå i høst. - Gjør Negotia synlig på bedriften og ta gjerne kontakt for hjelp i arbeidet, er oppfordringen fra markedsavdelingen. Fra venstre: Cathrine Ekenes Iversen, Herman Gjeitanger og
Viktoria Fladby.

Fagforening er lurt – sånn i lengden. I fjor ble dette budskapet presentert bredt i radiokanaler og sosiale medier, og på utendørs boards i utvalgte byområder. Nå i år følger Negotia opp med mer praktiske kampanjetiltak. Alle tillitsvalgte og klubber får tilsendt en pakke med materiell som er ment å inspirere til profilering i jobbmiljøene utover høsten. Grunnideen i kampanjen er å øke synligheten og skape interesse for medlemskap – og selvsagt rekruttere nye medlemmer.

Enkelt og personlig

– Tillitsvalgte som lykkes i vervearbeidet sier ofte at de enkle tiltakene med personlig tilnærming virker best. Det gjelder å bruke de situasjonene som oppstår i det daglige, fortelle om hva fagforeningen gjør på bedriften og invitere til medlemskap, sier Viktoria Fladby, leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Negotia.

I dette nummeret har magasinet en reportasje om medlemsgruppa i callsenterbedriften Transcom, som formidler noe om akkurat dette. Og i forrige nummer hadde vi en liknende sak med intervju av tillitsvalgte i Water Logic. Begge er gode eksempler på at det enkle gjerne er best.

– Det er mye å lære av disse gode eksemplene. Vi vet at Negotia har mange veldig dyktige tillitsvalgte som gjør en kjempeinnsats for medlemmene på arbeidsplassene sine. Og så kan noen av dem sikkert bli enda bedre til å markedsføre klubben, og være mer aktive på konkret medlemsrekruttering. Det er det som står i sentrum for høstens kampanje, sier Fladby.

Pakkeløsning

Her er en kort beskrivelse av de forskjellige elementene som følger med kampanjepakken:

Tips til gode samtaler i miljøet
Hvordan skal du gå fram når du vil fortelle uorganiserte kolleger at det er lurt å være medlem? Det har du sikkert noen tanker om selv. I tillegg gir vi deg noen ideer til effektiv budskapsformidling via munn-tilmunn-metoden.

10 innvendinger mot organisering
Dette er en liste over motargumenter man gjerne hører når man skal rekruttere medlemmer til fagforeningen. Som at man får alle godene likevel, at det er for dyrt og at man uansett må klare seg selv i jobben. Til hver av innvendingene følger en tekst som bryter ned noen av mytene og forklarer hvorfor det er lurt å være organisert.

Plakater til å henge opp
Hvorfor skal jeg betale for det? Rettighetene har jeg jo uansett … Dette er overskriftene på to av plakatene. Litt gjentakelse fra lista med innvendinger, men her i plakatform. Eksponering av budskapet i ekte analogt format. Det er ikke feil å framheve at den jobben tillitsvalgte og klubbfellesskapet gjør er viktig. Man får ikke nye medlemmer ved å være anonym.

Kaffekopp med logo og QR-kode
I alle jobbmiljøer drikkes det kaffe. Hvorfor ikke plassere noen Negotia-kopper i skapet? Bare sette dem der, sånn at de er et av valgene når noen kommer for å ta seg en tår. God synlighet av beste praktiske merke. I pakken som går ut er det med én kopp til tillitsvalgte. Flere kan bestilles.

Klistremerker
De som vet, de vet! Sett et klistremerke på pc-en din eller døra di, eller et annet passende sted. Gjør kollegaen din nysgjerrig på hva det er du vet.

– Vi stiller opp

Parallelt med den praktiske profileringen på arbeidsplassene, kjøres også i år en kampanje med radiospots og annonsering i sosiale medier.

– Tanken er at disse to innfallsvinklene skal utfylle hverandre, og til sammen bidra til god oppmerksomhet og interesse. Vi må tenke informasjon og rekruttering som felles prosjekt for hele organisasjonen, og bruke høsten til å styrke fellesskapet.

– Jeg vil også minne om at vi i markeds- og kommunikasjonsavdelingen stiller opp og hjelper til der det er ønskelig. Er du tillitsvalgt og vil arrangere en synlighetsdag for eksempel? Ta kontakt med oss. Vi er med og planlegger, og reiser gjerne ut, sier Viktoria Fladby.

INFO

Kampanje

Profilering og rekruttering høsten 2023. Budskap: Fagforening er lurt – sånn i lengden. Eksponering i radio og sosiale medier fra midt i september. Fysisk forsendelse til klubbene i disse dager, med praktisk materiell til bruk på arbeidsplassene. Hjelp til arbeidet?
Ta kontakt på info@negotia.no