Internasjonalt

Vi står sterkere sammen

I august gikk UNIs verdenskongress av stabelen i den amerikanske storbyen Philadelphia. Kongressens motto var «Rising Together». Et passende motto, siden kongressen samlet 1195 fagforeningsledere fra hele verden, for å bygge en sterkere global arbeiderbevegelse og sette kurs for UNI de neste fire årene.

Tekst:
Heidi Bang,
Politisk rådgiver i Negotia

GLOBAL FORBRØDRING. UNI-kongressen samlet nær 1200 tillitsvalgte fra fagforeninger verden over.

Foto: Eirik Borø.

Kongressen arrangeres hvert fjerde år og er den viktigste arenaen for å vedta politick og handlingsplaner for den verdensomspennende fagforeningssammenslutningen UNI Global Union. Negotia etterstreber å være til stede på alle arenaer hvor vi kan gjøre en forskjell for medlemmene våre. Derfor har Negotia i mange år har hatt et internasjonalt engasjement gjennom medlemskapet i UNI.

Mange sterke historier

På verdenskongressen i år hadde Negotia disse fem delegatene: 1. nestleder Eirik Bornø, 2. nestleder Trond Vegard Sæle, tillitsvalgte Tina Riise Gjøen og Stig Arne Bøe og politisk rådgiver Heidi Bang.

På kongressen fikk deltakerne høre sterke historier fra de kampene fagbevegelsen står i over hele verden. Særlig motiverende var fortellingene fra globale selskaper som Microsoft, H&M og Amazon, hvor fagforeninger, til tross for motstand, endelig har begynt å få fotfeste.

– Mange sterke talere fra hele verden gir et godt perspektiv på hvor forskjellig organiserte arbeidere blir behandlet. Fortellinger fra land hvor arbeidstakere får sparken eller fagforeningsledere blir satt i fengsel, gjør at jeg kjenner på hvor heldige vi er som bor i Norge, med et velorganisert arbeidsliv, kommenterer delegat Tina Riise Gjøen.

Kvinner særlig utsatt

Negotia deltok også på UNIs kvinnekonferanse som ble arrangert i forkant av verdenskongressen. Spennet er stort mellom likestilte land som Norge og land som for eksempel Brasil, hvor kvinnelige tillitsvalgte kunne fortelle at det i snit skjer 250 voldtekter hver dag. Likevel var det mange kampsaker kvinnelige arbeidstakere over hele verden kan kjenne seg igjen i, knyttet til lønnsgap, kvinnehelsespørsmål og diskriminering.

Tina Riise Gjøen holdt et kraftfullt innlegg om trusselen om diskriminering fra kunstig intelligens, og viktigheten av å utjevne kjønnsgapet i tech-sektoren.

– Det å samle kvinner verden over er så viktig. Vi engasjerer hverandre, får kunnskap, erfaringer og ikke minst motivasjon til å fortsette kampen for et likestilt arbeidsliv.

– Negotias delegasjon satte fokus på at fagforeninger må bidra i kampen mot klimaendringer, hvordan ny teknologi og kunstig intelligens vil påvirke arbeidstakerne og viktigheten av at fagforeninger i internasjonale konsern må støtte hverandre på tvers av landegrenser, sier Gjøen.

REPRESENTERTE. Negotia-deltakere på UNIs verdenskongress i Filadelfia. Fra venstre: Julianne Markussen, Heidi Bang, Eirik Bornø, Tina Riise Gjøen, Trond Vegard Sæle og Stig Arne Bøe.

– Påvirke globalt

Negotias tillitsvalgte var med å vedta resolusjoner om alt fra anstendig arbeid i en digital tidsalder, til å sikre en rettferdig og inkluderende global økonomi. Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle oppfordret fagforeningslederne salen til å alliere seg mot klimaendringene, for å oppnå en mer bærekraftig framtid. Mens nylig avgått Negotia Ung-leder Stig Arne Bøe fokuserte på inkludering av unge i sitt innlegg.

Negotia fikk gjennomslag for samtlige av sine innspill til uttalelsene som ble vedtatt på kongressen. Det motiverer til å jobbe videre med et sterkt internasjonalt samarbeid for å sikre et bedre arbeidsliv.

– Negotia må følge med på utviklingen i det globale arbeidslivet, sånn at vi er beredt å til å møte utfordringer og trender når de treffer oss. Når vi deltar på internasjonale møter, konferanser og kongresser kan vi påvirke hva som skjer globalt rundt lønns- og arbeidsvilkår, konkluderer Eirik Bornø, 1. nestleder i Negotia.

FAKTA

UNI Global Union

UNI Global Union er en verdensomspennende sammenslutning for arbeidstakerorganisasjoner med rundt 20 millioner medlemmer fordelt på 950 fagforbund i 150 land. UNI er i utgangspunktet en samling av fire store yrkesinternasjonaler som i fellesskap erkjente at de europeiske integrasjonene og globaliseringen medførte at man ikke lengre kunne jobbe godt nok for medlemmene når fokus bare var på nasjonalt og lokalt nivå. Fagforeningsmedlemmene måtte gjøres til globale aktører for at deres stemmer skulle bli hørt i en global økonomi.