Notabene

Landsmøte med valg av forbundsstyre

Helgen 17. til 19. november holder Negotia landsmøte, som vanlig på Gardermoen. Denne gangen står valg av nytt forbundsstyre på dagsordenen. Alle styreplassene, inkludert ledertrio, er på valg.

NYE BESLUTNINGER. Årets landsmøte i Negotia skal velge nytt forbundsstyre og ta beslutninger om strategisk planverk og aktuelle organisasjonssaker. Her fra møtet i 2022.

Foto: Terje Bergersen

Landsmøtet velger også representanter til kontrollkomiteen, og skal vedta ny strategisk plan og politisk plattform for den neste treårsperioden. I tillegg blir det de vanlige postene regnskap, årsberetning, budsjett og eventuelle vedtektsendringer, pluss beslutninger i aktuelle organisasjonssaker.

Av aktuelle organisasjonssaker legges spørsmålet om Negotias struktur fram til behandling. Her står forbundets formelle oppbygging i fokus. I dagens modell er det fire ledd; medlemsklubber, lokalavdelinger, regionsmøter og landsmøte. Landsmøtet 2022 ga forbundsstyret i oppdrag å utrede en mulig ny modell med tredelt struktur.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubbog avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.