Leder

Ting som skjer

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Hvis du leser Negotia magasin fast, har du sikkert lagt merke til at vi ganske ofte lager reportasjer som viser godt arbeid i medlemsklubbene. En sak av denne typen har vi også i dette nummeret. Det er fordi det aller viktigste fagforeningsarbeidet foregår hos dere der ute på arbeidsplassene.

Denne gangen har vi besøkt medlemsgruppen Negotia har blant selgerne hos bilforhandleren Bilia. På ett år er medlemstallet tredoblet fra 10 til 30, og planene er klare for videre vekst. Kontakten med bedriftens ledelse er formalisert og fungerer ifølge tillitsvalgte bra. Hvordan har de fått det til? Hvilke grep er gjort? Det er noen av svarene på dette som er så morsomt å formidle, og som kan stå som eksempel til etterfølgelse for andre medlemsgrupper som trenger et puff i arbeidet.

Morsomt er det også å framheve hedersfolk som år etter år står på for at kolleger både nært og fjernt skal ha en god opplevelse av å være medlem i Negotia. I et stort intervju blir du bedre kjent med Anita Steinnes som ble tildelt forbundets høyeste utmerkelse Hedersprisen på landsmøtet i fjor høst. Hun har mer enn 43 års medlemskap bak seg og et hav av tillitsvalgterfaring. Resten finner du i intervjuet.

For tiden skjer det ting i våre nære fagforeningsomgivelser. Rett før årsskiftet ble det nemlig kjent at Finansforbundet melder seg ut av YS. De var med på å etablere hovedorganisasjonen i 1977, og har vært sterkt med hele veien fram til nå. Fra 2025 er det imidlertid slutt. 35 000 medlemmer og flere millioner kontingentkroner forsvinner ut og gir naturligvis konsekvenser for YS-fellesskapet.

Forrige måned kunngjorde Negotia at det er innledet samtaler med YS-forbundet Delta om et mulig tettere samarbeid. I begrunnelsen for samtalene melder de to forbundenes ledere at «målet er å undersøke hvordan vi sammen kan skape et best mulig fagforeningstilbud for våre medlemmer». Det blir spennende å følge dette videre.

Akkurat nå er det tid for oppstart i årets tariff- og lønnsforhandlinger. Spennende er en betegnelse som i høyeste grad gjelder på dette området også. Etter flere år med reallønnsnedgang, målt etter gjennomsnittet for arbeidstakergrupper og tariffområder, er det klare forventninger om økt kjøpekraft i år.