Notabene

Kontrollkomiteen godt i gang med arbeidet

Landsmøtet i fjor valgte ny kontrollkomite for de tre neste årene. Vi har allerede kommet godt i gang med arbeidet.

Tekst:
Øyvind Granberg
, komiteleder

Fra venstre: Rune Martinsen, Dag Vidar Nilsen, Øyvind Granberg (leder), Geir Owe Sørholt (vara), Andreea Alexandra Johansen (vara) og Ingrid Thomasgård. Foto: Terje Bergersen

Komiteen består av fire medlemmer (inkludert leder) og to varaer som også er med på alle møtene. Sammensetningen består av både gjenvalgte og helt nye. Vi har derfor med oss både erfaring og nye krefter, noe som er bra for det videre arbeidet.

Vi hadde vår formelle oppstart med fysisk møte 23. januar, i Negotias lokaler i Oslo. Forbundsleder Eirik Bornø og generalsekretær Tore Hansen var invitert til å orientere om status og saker det jobbes med. Det legges opp til at dette blir fast innslag på møtene våre.

Kontrollkomiteen har som oppgave å se til at forbundet i all aktivitet følger sine vedtekter, retningslinjer, landsmøtevedtak, etiske retningslinjer etc. Den økonomiske utviklingen hører også med i dette. Komiteen fungerer dessuten som varslingsinstans og som sparringspartner for administrasjonen og forbundsstyret.

Komitearbeidet framover legges opp med en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Vi er opptatt av å etablere en effektiv arbeidsform og et godt klima innad i komiteen. Møtene hittil viser at dette er en gjeng som samarbeider godt og utfyller hverandre. Vi er godt i gang!

Vi i kontrollkomiteen ønsker alle medlemmer en god vår. Husk å ta vare på hverandre!