Notabene

Negotia og Delta i samtaler

– Vi trenger vi å forene krefter og kunnskap og bli enda sterkere. Våre medlemmer fortjener det beste fagforeningstilbudet vi sammen kan få til, sier forbundslederne Trond Ellefsen (t.v.) i Delta og Eirik Bornø i Negotia.

– Målet er å undersøke hvordan vi sammen kan skape et best mulig fagforeningstilbud for våre medlemmer, sier Negotia-leder Eirik Bornø.

Negotia og YS-forbundet Delta har påbegynt samtaler om et mulig tettere samarbeid, og et fagforeningstilbud som kan gi økt trygghet og merverdi for medlemmene.

– Vi ser store endringer i norsk arbeidsliv. Ny teknologi påvirker måten vi jobber på. De økonomiske forskjellene i samfunnet øker. For å sikre våre medlemmer og organisasjoner økt gjennomslag og påvirkning på en arbeidshverdag i endring, trenger vi å forene krefter og kunnskap og bli enda sterkere, sier Eirik Bornø.

De to YS-forbundene vil undersøke hvordan et så godt fagforeningstilbud som mulig kan se ut. Det skal favne alle, uavhengig av hvor og hva de jobber med, og uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Deltas forbundsleder Trond Ellefsen gir denne kommentaren:

– Slike prosesser er krevende, og de vil ta tid. Det er mye som må avklares. Målet mitt er likevel klart: Våre medlemmer fortjener det beste fagforeningstilbudet vi sammen kan få til. I den jobben skal også våre ansatte være sikre på de vil bli ivaretatt, understreker Ellefsen.

Negotias medlemmer jobber i et bredt utvalg av privat næringsliv og organisasjoner. Delta organiserer innen kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet – og i privat sektor. Til sammen representerer de om lag 120 000 medlemmer.

Behold medlemskapet uten avbrudd

Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde medlemskapet i Negotia. Det gir deg rettigheter og fordeler du kan trenge.

  • Nytt arbeidsforhold. Vi yter bistand ved inngåelse av ny arbeidsavtale.

  • Ventedager. Ved permittering eller uforskyldt oppsigelse, dekker Negotia de tre virkedagene du ikke får støtte fra det offentlige, med inntil 550 kroner per dag.

  • Kontingentfritak. Ved arbeidsledighet kan du søke om fritak fra medlemskontingenten.

  • Arbeidsledighetsstipend. Blir du uforskyldt arbeidsledig kan du søke om dette stipendet på inntil 20.000 kroner.

  • Jobbsøknad og CV. Vi tilbyr gratis kvalitetskontroll av jobbsøknad og hjelp til utarbeidelse av CV.

  • Ingen karantenetid. Når medlemskapet videreføres uten opphold har du alltid fulle rettigheter til råd og bistand.

  • Kontaktopplysninger. Sørg for å melde fra om endringer i medlemskapet. Kontaktopplysningene holder du selv oppdatert på «Min side».