Organisasjon

- YS kan bli bedre og sterkere

Negotia-leder Eirik Bornø ser ikke for seg å følge i Finansforbundets fotspor og bryte ut av YS. Men han mener at YS både kan og bør utvikle seg for å bli en bedre og sterkere hovedorganisasjon.

SAMSPILL. Jeg mener per i dag at YS er hovedorganisasjonen for oss, men samspillet innad kan bli bedre, sier Negoita-leder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Bornø presiserer også at sonderinger med andre forbund er en del av oppdraget til forbundsledelsen.

– Vi har et landsmøtevedtak i Negotia som gir forbundsstyret fullmakt til å innlede samtaler med andre forbund med tanke på framtidig samarbeid og eventuell sammenslåing. Både derfor og på generelt grunnlag er det naturlig at vi har dialog med mulige samarbeidspartnere. Men foreløpig er dette kun på sonderingsstadiet, og scenariet med å gå ut av YS er ikke noe som er vurdert i Negotia. Jeg mener per i dag at YS er hovedorganisasjonen for oss.

Negotia-lederen viser til slagordet til YS om «styrke gjennom samspill», og tror dette er veien å gå for å bygge noe større og bedre. Samtidig mener han at det som gjøres i praksis er viktigere enn de fine ordene, og at YS-fellesskapet har en del å gå på der.

– Helt konkret så mener jeg at samspillet innad i YS kan bli bedre enn det er. Det for mye knuffing og konkurranse om medlemmer og tariffavtaler, og dette fører oss ikke framover på en konstruktiv måte. Jeg skulle helst sett at Finansforbundet hadde fortsatt som et YS-forbund, men det er det lite å gjøre med nå. Og kanskje kan utmeldingen være en vekker som får YS og forbundene til å jobbe sammen på et åpnere og tryggere grunnlag, sier Eirik Bornø.