Brev Fra Forbundslederen

Rom for et godt lønnsoppgjør

Eirik Bornø

Forbundsleder i Negotia

Rettferdighet må være en av grunnpilarene i det organiserte arbeidslivet, noe som igjen betyr at lønnsmottakeren må tilgodeses og få sin del av kaka når verdiskapningen fordeles. Vi har vært gjennom flere år med svekket kjøpekraft, så i år må den vanlige lønnsmottaker få et oppgjør som overstiger prisveksten.

TBU (Teknisk Beregningsutvalg) anslår i sin foreløpige rapport at prisveksten i 2024 blir 4,1 prosent. Næringslivet går generelt bra for tiden, og frontfagsmodellen sier at verdiene som skapes skal deles med hele arbeidslivet. Det verdt å merke seg at lønnsandelen i industrien, som normalt har ligget på mellom 80 og 85 prosent, nå er nede i 70 prosent. Dette er en skjevfordeling som partene i år må bidra til å rette opp gjennom et godt lønnsoppgjør.

Selv om det for tiden er travle dager med forberedelser og oppstart av årets hovedoppgjør, så skjer det også andre ting i vår fagforeningsverden. Nylig orienterte vi om at Negotia har innledet samtaler med YS-forbundet Delta om et mulig tettere samarbeid. Forbundsstyret har gjennom vedtak i landsstyret mandat til slike initiativ. Samtalene er helt i startfasen, og slike prosesser tar tid, men vi mener det er viktig med åpenhet og informasjon i en tidlig fase. Målet er at vi til enhver tid kan tilby dere som er medlemmer et best mulig fagforeningstilbud, som styrker vår gjennomslagskraft både sentralt og lokalt.

Jeg har også lyst til å nevne et par saker med internasjonalt perspektiv. Den ene gjelder kampen den svenske fagforeningen IF Metall fører mot Tesla for opprettelse av tariffavtale for å sikre gode og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Holdningene hos ledelsen i Tesla undergraver den nordiske samfunnsmodellen. Å nekte sine ansatte skikkelige avtaler hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Vi i Negotia gir vår fulle støtte til våre svenske fagforeningskollegaer i denne viktige saken!

Nylig var Negotia i møte med Oljefondet (Norges Bank Investment Management – NBIM), sammen med andre norske fagforeninger og vår internasjonale organisasjon UNI Global Union. Temaet var at Oljefondet gjennom sitt eierskap i virksomheter over hele verden må fremme verdier som organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger, arbeidstakerrettigheter og åpenhet. Og, bare så det er nevnt; Oljefondet har også eierandeler i Tesla!

Snart dras lønns- og tariffoppgjøret i gang av Frontfaget. Så følger resten av fagforenings-Norge på utover våren. Lykke til – til oss alle!