Organisasjon

Det rører seg lokalt

Omtrent på denne tida i fjor intervjuet magasinet en håndfull klubbtillitsvalgte om aktivitetsplanene for året. Nå er nye midler fordelt til lokal aktivitet, og vi tar en ny runde.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

SOLID KLUBB. I administrasjonen hos Oslo Taxi har Negotia 50 medlemmer. – Konkurransen i bransjen er blitt tøff, og det gjør arbeidet i klubben enda viktigere enn før, sier tillitsvalgt Brede Marigård. Fra venstre: Karolina Majle-Kedziara, Brede Marigård, Yvonne Bergersen og Ewelina Berntzen Liholt.

Pengene det er snakk om kommer fra den såkalte 3-prosentordningen; rett og slett tre prosent av den totale årlige kontingentinngangen som pløyes tilbake til lokalapparatet. Her kan klubber og lokalavdelinger søke om midler for å gjennomføre tiltak rettet mot medlemmene.

Og det søkes så det fyker etter. 159 klubber og 19 avdelinger står på årets tildelingsliste. Her er noen utvalgte eksempler:

Onninen AS

Tillitsvalgt Tore Kverndokken

Her har vi en av Norges største elektrogrossister, med hovedkontor på Skedsmokorset i Lillestrøm commune og lokasjoner over mesteparten av landet. Selskapet leverer elektromateriell til installasjonsmarkedet, industri, samferdsel og e-verk. Det eies av finske Kesko, som for øvrig også er eier av Byggmakker-kjeden. Negotia-klubben i Onninen har svingt seg kraftig opp de senere årene.

– Vi tok litt tak under pandemien, da det ble behov for mer formell kontakt med ledelsen via tillitsvalgte. Fra 16 medlemmer og lite aktivitet den gangen, har vi vokst til 55 medlemmer per i dag. Arbeidsgiveren har vært veldig positiv til den økte aktiviteten i Negotia-kubben. Vi har også gjennomført kurset «Sammen om bedre løsninger», som kjøres i regi av Negotia sentralt og Virke. Konseptet her er at ledelsen og tillitsvalgte er på kurs sammen. Dette hadde vi stort utbytte av, sier Tore Kverndokken.

Han kan fortelle at Onninen har kjøpt opp Elektroskandia, og at en sammenslåing mellom de to enhetene skal være boks tidlig i mai. I denne prosessen er klubben opptatt av å være frampå og rekruttere nye medlemmer. 3-prosentidlene de har fått tildelt skal brukes til arbeid i den forbindelsen.

– Det er ikke noen Negotia-organiserte i Elektroskandia fra før, så her har vi en jobb å gjøre. Vi er veldig spredt, så rekrutteringen vil innebære en del reising. Vi legger opp til å holde informasjonssamlinger på utvalgte steder, blant annet i Trondheim og Bergen. Jeg har tro på at vi som sitter i klubbstyret kommer oss rundt og møter de potensielle medlemmene personlig. Vi ser fram til å komme i gang og bygge Negotia i Onninen videre, sier Kverndokken.

Gjerde & Byhring AS

Tillitsvalgt Gunn-Anita Fjukmoen

På Disenå rett ved Skarnes i den sørlige delen av gamle Hedmark fylke, ligger bedriften Gjerde & Byhring – grossist og importør av Bridgestone dekk til biler og de fleste kjøretøyer. Fra lageret på Disenå distribueres dekk til forhandlere over hele landet. Her har det vært Negotia-organiserte i lang tid.

– Det har nok vært litt varierende hvordan klubben har fungert, men de siste fem-seks årene har vi prøvd å strukturere arbeidet en del. Vi har gått på Negotias kompetanseprogram for tillitsvalgte og etablert klubbstyre. Vi er ganske gjennomorganisert, det vil si at de fleste ansatte er med i klubben som per i dag teller 19 medlemmer. Det er funksjonæravtalen med Virke som gjelder hos oss, og medlemmene har jobber innen kontor og lager. Pluss at det er noen innen salg ved hovedkontoret i Oslo, sier tillitsvalgt Gunn-Anita Fjukmoen.

Det er ikke første gang de får tildelt 3-prosentmidler. Fjukmoen sier at ordningen legger til rette for god og viktig teambuilding i klubben deres:

– Klubbstyret er opptatt av å stå på for arbeidsmiljøet og samholdet blant medlemmene. Midlene vi har fått brukes derfor til det formålet. I år legger vi opp til en todelt bruk. Først en familiedag med ski- og aking og grilling av pølser, hvor vi rett og slett har det litt moro sammen. I tillegg satser vi på å få til en temakveld med foredrag, middag og sosialt samvær for medlemmene. Jeg er veldig glad for at denne ordningen finnes, den gir oss muligheter som vi ellers ikke ville hatt.

FAKTA

3-prosentmidlene

Tilskuddsordning med formål å styrke medlemsaktiviteten i Negotias klubber og avdelinger. Utgjør tre prosent av den samlete kontingentinngangen per år. Tildeling skjer en gang per år, med søknadsfrist 20. desember. For 2024 er det fordelt midler til 159 medlemsklubber og 19 lokalavdelinger.

Oslo Taxi AS

Tilltsvalgt Brede Marigård

Oslo Taxi har røtter tilbake til 1921, og er ifølge nettsiden en av de eldste taxisentralene i Nord-Europa. Selskapet holder fortsatt stand i en bransje som stadig blir tøffere. Tillitsvalgt Brede Marigård har vært med de siste 30 årene og kan fortelle om en rivende utvikling.

– Mye har skjedd i taxinæringen de seinere åra, det er en helt annen konkurranse nå enn for relativt få år siden. Frislippet av løyver som kom i 2020 har gjort det tøffere for oss, og det har ført til flere runder med omorganisering og nedbemanning. Dette gjør også at arbeidet i klubben blir enda viktigere enn før. I sånne situasjoner blir det ekstra tydelig at vi trenger et forbund som kan trå til med bistand til medlemmer som trenger det.

Marigård leder en klubb på 50 medlemmer. I tillegg til viktigheten av bistand og hjelp i arbeidsforholdet, er han bevisst på å drive lagbygging i klubben. 3-prosentstøtten skal brukes til forskjellige tiltak utover året.

«Pengene brukes til årsmøte, medlemsmøter, forskjellige samlinger og gjerne en liten julegave til medlemmene. Jeg mener at tiltakene vi gjennomfører styrker fellesskapet.»

Tillitsvalgt Brede Marigård, Oslo Taxi

– Vi har søkt og fått tildelt midler gjennom flere år. I tillegg får vi litt støtte fra lokalavdelingen Negotia Oslo & omegn. Pengene brukes til årsmøte, medlemsmøter, forskjellige samlinger og gjerne en liten julegave til medlemmene. Vi har folk på jobb døgnkontinuerlig, så det er vanskelig å samle alle. Men vi står på så godt vi kan, og jeg mener at tiltakene vi gjennomfører styrker fellesskapet. Det er veldig bra at forbundet har en støtteordning til local aktivitet, sier Marigård.

Jets Vacuum AS

Tillitsvalgt Lisa Iversen

Jets Vacuum på Hareid utenfor Ålesund selger vannbesparende vakuum-toaletter og sanitærsystemer til både maritim og landbasert virksomhet over hele verden. Når det gjelder det sistnevnte, er de blant annet en stor leverandør til hyttemarkedet. Og skal du på festival til sommeren og må en tur på do, er det stor sannsynlighet for at det er et Jets Vacuum-toalett du da avlegger et besøk.

– Vi har en stor markedsandeldel på vakuum sanitærsystem over hele verden, og bedriften går veldig bra. Vi fikk kake her for litt siden for «all time high-resultat». Det er riktignok ikke like lett å få uttelling for dette i lønnsoppgjørene, men sånn er det vel gjerne mange steder. Vi ønsker en engasjert klubb, og har fått opp farten igjen etter en periode med litt laber aktivitet. Jeg er forresten helt ny hovedtillitsvalgt fra i år, sier Lisa Iversen.

Årets tildeling fra 3-prosentordningen skal brukes til å bygge opp klubbfellesskapet. Lisa Iversen og styrekollegaene er i gang med planleggingen.

– Detaljene er ikke spikra ennå. Men tanken er at vi skal reise til et sted sammen en helg, og ordne både et faglig innslag og gjøre sosiale aktiviteter. Vi har en egen klubbkasse hvor vi også har spart opp litt midler, så med litt tilskudd derfra skal vi få til et bra opplegg. Vi har også tenkt å markedsføre oss litt for å verve flere medlemmer. Bedriften er i vekst og det er mange nyansettelser, så potensialet er der.

Brynild AS

Tillitsvalgt Tonje Tangvik

Når vi sier Brynild så snakker vi tradisjon og ekte norsk industrihistorie. Denne familieeide virksomheten har nemlig forsynt det norske folk med et stort utvalg godteri i snart 130 år. Produksjon og administrasjon er fortsatt lokalisert til Fredrikstad, og av nyere dato har det kommet til en fabrikk i Årjäng i Sverige.

– Vi er stolte av tradisjonen vår her i Brynild, og sier gjerne at produktene våre forbindes med glede og god smak. Merkevarene Minde og Den Lille Nøttefabrikken er også en viktig del av selskapet og produksjonen. En annen ting jeg gjerne vil nevne er at vi har vært med på å starte en plantasje for produksjon av cashewnøtter i Mosambik i Afrika, hvor ansvarlig drift, arbeidsforhold og bærekraft star sterkt, sier tillitsvalgt Tonje Tangvik.

Hun har selv bare to års fartstid hos Brynild og har vært hovedtillitsvalgt for de Negotia-organiserte i ett år. Blant de 26 medlemmene jobber de fleste innen salg og er spredt over store deler av landet. Det er derfor ikke så ofte de møtes, så da gjelder det å gjøre litt ut av det når de først er samlet.

«Vi har planer om å få til en motivasjonskveld med foredrag og litt gøy. Kall det gjerne miljøbygging. »

Tillitsvalgt Tonje Tangvik, Brynild

– Hvert år i september er det tradisjon for at bedriften samler oss ansatte i Fredrikstad til et todagers møte. Sånn blir det i år også, og i den forbindelsen ønsker vi å gjøre litt ekstra for medlemmene. Det er i den sammenhengen 3-prosentmidlene kommer inn. Vi er to tillitsvalgte, og vi har planer om å få til en motivasjonskveld med foredrag og litt gøy. Kall det gjerne miljøbygging. Vi ønsker også å bli enda mer aktive i klubben, få etablert et styre og ha enda tettere dialog med bedriftens ledelse, sier Tangvik.

Negotia avd. Svalbard

Tillitsvalgt/kasserer Liss Selnes

I Negotias store mangfold hører det med at forbundet har egen avdeling i Longyearbyen på Svalbard, stiftet tilbake i 1987. På denne utposten beliggende omtrent halvveis mellom det nordligste norske fastlandet og Nordpolen, er det altså også behov for fagforeninger.

– Ja, det er det. Selv om mye er forskjellig fra fastlandet, er det vel stort sett de samme problemstillingene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere her som ellers. Antallet virksomheter i Longyearbyen har økt en god del de seinere årene, blant annet innen reiselivet. Derfor er det også potensial for flere medlemmer, noe vi stadig får. Men det skal sies at vi har litt ekstra utfordringer med medlemsstabiliteten, fordi det er mange som bor her ganske kort tid, sier Liss Selnes.

Selv slo hun seg til ro på Svalbard for mange år siden, og har hatt kasserervervet i avdelingen i hele 21 år. Blant aktivitetene avdelingen har gjennom året er årsmøtet i februar og lønnskonferansen i mai faste innslag. Pluss julebord i desember.

– Pengene vi får fra 3-prosenten pleier vi å bruke på et hyggelig julebord, så det blir nok det denne gangen også. Men få med at det i år er vi som skal arrangere regionsmøtet for Negotia Region Nord. Vi gleder oss til å ønske alle velkommen i slutten av mai, det er en fin tid her oppe i overgangen mellom vår og sommer.

10 gode grunner til å velge Negotia:

  1. Negotias oppgave er å sikre deg trygghet og innflytelse på arbeidsplassen.

  2. Som medlem hos oss får du profesjonell rådgivning og personlig oppfølging knyttet til Arbeidsforholdet ditt.

  3. Du får fri juridisk bistand om du får problemer på jobben. (Gjelder fra tre måneders betalt medlemskap).

  4. Som medlem har du mulighet til å bygge kompetanse gjennom våre kurs.

  5. Du og kollegaene får hjelp og støtte i tillitsvalgtarbeidet og drift av medlemsklubben.

  6. Vi gir økonomisk støtte til personlig videreutdanning.

  7. Skulle du uforskyldt miste jobben, kan du få et arbeidslivsstipend fra Negotia.

  8. Som medlem har du tilgang til gunstige bank- og forsikringsavtaler.

  9. Negotia har en svært konkurransedyktig medlemskontingent sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner.

  10. Negotia er tilsluttet Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS). Alle YS forbundene er partipolitisk uavhengige.