Arbeidsliv

Hev seg rundt – fikk sving på klubben

Det riktige er å si at det var én som hev seg rundt – og som gikk foran og trakk de andre med seg. På ett år har Amir Miftari fått veldig mye til å skje i bilselgerklubben hos Bilia.

Tekst og foto:
Terje Bergersen
Negotia-klubben i Bilia-konsernet

STERKERE FELLESSKAP. Negotia-klubben i Bilia-konsernet har økt fra 10 til 31medlemmer på ett år. Ved avdelingen på Jessheim litt nord for Oslo er det fem bilselgere, som alle er organisert. Her fire av dem, fra venstre: Emil Werner Arntsen, Amir Miftari (tillitsvalgt), Martin Eriksen Stenbæk og Anne-Karin Aas.

Bilselgeravtalen var på plass og formelt sett eksisterte det en klubb, men aktiviteten var ikke veldig høy. Så ble det bråstopp i markedet, og Amir Miftari syntes at noe måtte skje i kontakten mellom selgerne og Bilias ledelse.

– Det var i januar fjor. Da forsvant noen av avgiftslettelsene på enkelte elbiler samtidig som at Tesla plutselig skrudde prisen på bilene sine kraftig ned. Jeg tror markedet og bransjen fikk litt sjokk, salget droppet i hvert fall temmelig markant. Og det var ikke bare her hos Bilia vi market dette. Det var overalt, sier Miftari.

Hoppet i det

Bilselgeren hos Bilia på Jessheim var ikke medlem fra før. Han meldte seg inn for drøyt et år siden og bare kjørte på for å komme i gang. Rundt ti av de totalt 64 selgerne i konsernet var organisert i Negotia på dette tidspunktet fjor. Nå er halvparten – 31 stykker for å være nøyaktig – med i fellesskapet og «tingene» er kommet bra på stell.

– Du tok ganske enkelt bare sats og hoppet rett ut i det, du?

– Ja, jeg gjorde det. Hadde ikke noe erfaring med å være tillitsvalgt heller. Den eneste kjennskapen jeg hadde til det å være organisert var som vanlig medlem i et annet forbund i en tidligere jobb, og der var jeg den eneste. Men da jeg trengte hjelp i forbindelse med en sak, så fikk jeg det. Og det var da jeg skjønte den store forskjellen på å være organisert og ikke.

Miftari sendte melding til selgerne i alle avdelingene til Bilia med oppfordring om å melde seg inn og beskjed om at han selv var villig til å stille som tillitsvalgt. Det resulterte i at medlemmer tikket inn kjapt i betydelig antall og at tillitsvervet ble formelt forankret.

«Jeg gikk inn i mine første lønnsforhandlinger med et ganske sprekt krav. Selvfølgelig ble ikke alt innfridd, men vi fikk faktisk i havn en økning av fastlønna på 20 prosent.»

Ble med på «alt»

Den nyvalgte klubblederen lot ikke tiden gå fra seg. Han meldte seg på introduksjonskurs for nye tillitsvalgte, kompetanseprogrammet, ledertrening og deltok på tariffkonferansen – for å nevne noe.

– Jeg grep muligheten til å være med på det meste som blir tilbudt av forbundet. Kursene var veldig lærerike. God atmosfære og skikkelig nyttig med mye rollespill. Jeg må forresten også berømme bedriften for positiv innstillig til at kursene og det andre innebærer litt fravær fra jobben. Det har ikke vært noe problem i det hele tatt, og det er veldig bra å slippe å «slåss» om sånt, sier Miftari.

Omtrent samtidig som siste samling i kompetanseprogrammet var fullført startet lønnsoppgjøret for den revitaliserte medlemsgruppa. Klubblederen gikk etter eget utsagn «all in».

– Lønnsmodellen vår er en blanding av fastlønn og provisjon, og et viktig mål fra vår side er å øke fastlønnsandelen. Jeg gikk inn i mine første lønnsforhandlinger med et ganske sprekt krav. Selvfølgelig ble ikke alt innfridd, men vi fikk faktisk i havn en økning av fastlønna på 20 prosent. Det var medlemmene ganske fornøyde med. Så får vi bare fortsette i årets oppgjør.

– Vi er inne i en prosess med ledelsen hvor vi ser på lønnsmodellen. Å komme i havn med dette før årets oppgjør er nok litt optimistisk, men jeg håper vi kan lande en ny modell i løpet av året.

– Har du hatt bruk for bistand fra Negotia til saker som har oppstått.

– Ja, jeg har vært i kontakt med rådgiverapparatet hos dere noen ganger, blant annet i en personalsak som etter hvert ble løst på en god måte. Uten å gå i detalj på hva det handlet om, kan jeg si at den saken også var et godt eksempel på at forskjellen på å være organisert og ikke, kan være helt avgjørende for en ansatt.

Unngikk oppsigelser

Ved Bilias avdeling på Jessheim fem mil nord for Oslo, er det Volvo som gjelder. Selskapet forhandler også andre kjente bilmerker ved andre avdelinger. Etter markedsdroppen i starten av 2023 har salget tatt seg opp igjen. Miftari er glad for at bedriften hadde is i magen og unngikk oppsigelser.

– Det tok seg bra opp igjen i løpet av 2023 og inneværende år har starta bra. Det går jo litt opp og ned i denne bransjen, og jeg mener det er viktig å holde på kompetansen også når det kommer en bølgedal. Jeg vet at flere andre bilfirmaer kutta folk i fjor. Hos oss ble det gjort sparetiltak på andre områder, sier Amir Miftari.

SELGER. Amir Miftari selger Volvo ved Bilias avdeling på Jessheim. Han har det seneste året fått skikkelig sving på Negotia-klubben hos bilforhandleren.

- Vår mening betyr noe

Kollega og medlem Anne-Karin Aas mener at det som har skjedd det siste året har bidratt til en bevisstgjøring fra toppen i firmaet.

– Jeg mener jo det er en stor fordel både for ledelsen og oss ansatte at vi har formalisert samarbeidet. At det gjennomføres skikkelige lønnsforhandlinger og vi har ryddige prosesser om andre arbeidsforhold, gir intern trygghet. Og når vi også opplever å få gjennomslag for mye av det vi tar opp, er det en bekreftelse på at vår mening betyr noe.

Aas framhever også de økonomiske medlemsfordelene som viktig.

– Jeg har flyttet alle forsikringene mine over til ordningen som Negotia tilbyr, og sparer penger på det. Lån hadde jeg i samme bank, men renten ble bedre da jeg meldte meg inn. For meg ble det faktisk billigere å være organisert enn å stå utenfor, sier hun.

Vil ha med enda flere

31 medlemmer og nær femti prosent organisasjonsgrad i selgerapparatet er ikke nok for Amir Miftari. Han tar absolutt sikte på å ta enda noen steg.

– Hvordan tenker du å gå fram for å få til det?

– Det er jo helt frivillig å være medlem, så det er vel ikke realistisk å få med alle. Men jeg mener det bør være god sjanse for å få med en god del flere. Vi har forresten nettopp fått beskjed om at vi har fått innvilget midler fra 3-prosentordningen. De pengene har vi tenkt å bruke til et arrangement for både medlemmer og ikke-medlemmer, mest sannsynlig en kveld med litt mat og hygge, kombinert med nyttig informasjon. Kanskje vi inviterer en fra Negotia til å holde en orientering med tanke på å rekruttere flere medlemmer. Vi har kommet godt i gang, og kan ikke stoppe nå, sier Amir Miftari.

FAKTA

Klubbene i Negotia

  • Klubbene er medlemsgruppene på bedriftene.

  • Medlemsantallet varierer fra en håndfull til flere hundre.

  • For å kategoriseres som en klubb skal det være opprettet tariffavtale.

  • Negotia har om lag 850 klubber i medlemsrekkene.

  • Alle klubbene kan søke om økonomisk støtte til lokal aktivitet via «3-prosentordningen» (Se omtale i artikkel på annet sted i magasinet).