Leder

Henge med i svingene

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Organisasjonens styrke kan måles på de tillitsvalgtes kompetanse! Ja, vi har skrevet akkurat det før, men det tåler å gjentas. Uten dyktige tillitsvalgte er det ingen til å forvalte de avtalefestete rettighetene for medlemmene ute på virksomhetene, rett og slett.

Hvert år gir Negotia prisen Årets tillitsvalgt til en i forbundet som har utmerket seg spesielt i dette viktige vervet. Denne gangen ble det klubbleder Vidar Gundersen i Hennig Olsen Is som fikk æren. At det var fortjent, levner omtalen han får fra kollegaene ingen tvil om.

Noen tillitsvalgte har ikke bare gjort en spesiell innsats et bestemt år. Noen gjør en spesiell innsats år etter år, eller til og med tiår etter tiår. I Negotias rekker er Svein Ivar Johansen en av dem. Etter å ha stått i front gjennom tillitsverv lokalt og sentralt i snart 40 år, mente forbundsstyret det var på tide å hylle den godeste Svein Ivar med Hedersprisen. Han fikk den overrakt til stor jubel på landsmøtet i november. Les om både hedersprismottakeren og årets tillitsvalgt inne i magasinet.

På landsmøtet ble det for øvrig vedtatt flere resolusjoner, det vil si felles uttalelser som de valgte delegatene stiller seg bak. En av resolusjonene handler om innføring og bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassene. En annen om fjernarbeid og hjemmekontor, og en tredje om et mangfoldig arbeidsliv.

Fellesnevneren er medbestemmelse, som da også ble framhevet i en egen resolusjon. Arbeidslivet og samfunnet er under utvikling i et tempo man trolig ikke har opplevd før. Det skjer store ting på teknologifronten og innen miljø, bærekraft og kompetansebehov, for å nevne noe. Fagbevegelsen er nødt til å henge med i svingene for å ikke bli hektet av.

I høst fikk vi en ny regjering, som har lovt å doble fagforeningsfradraget i skattemeldingen i løpet av to år. Det er en god start. Negotia og den øvrige fagbevegelsen har i tillegg forventninger om at myndighetene framsnakker det organisere arbeidslivet. Hvorfor? Fordi det er nødvendig for utviklingen av vårt demokratiske samfunn.