Brev fra forbundslederen

Takk for at du stiller opp!

Monica A. Paulsen

forbundsleder i Negotia

Negotia gjennomførte nylig sitt landsmøte, hvor organisasjonens valgte delegater samles for å fatte viktige beslutninger som skal bidra til at forbundet lever opp til målsettingene vi har satt oss.

Visjonen vår er at Negotia skal være i front og vise vei til en bedre arbeidshverdag. Det er en visjon som stiller krav til at vi ikke bare skal ivareta det som er, men også være nyskapende og delta i å forme det som kommer. Dette er ambisiøst, og krever at vi er i bevegelse og i takt med verden rundt oss. Men på skuldrene av en solid tradisjon skal vi bygge oss sterke for framtiden.

Et av de viktige utviklingstrekkene i dagens samfunn er klimautfordringene vi står overfor. Norge skal kutte halvparten av egne utslipp innen 2030. Norsk næringsliv er midt inne i en grønn omstilling. Det er et skifte vi ikke har råd til å stå utenfor, vi skal være med og bidra aktivt til gode løsninger. Om vi ikke er med og påvirker, så vil noen andre ta alle beslutningene for oss.

Litt og litt går vi tilbake til normalen igjen etter koronapandemien. Samtidig ser vi stigende smittetall, og tilhørende nye tiltak flere steder i landet. Dette er nok en tilstand vi må leve med lenge.

Jeg vet at mange av dere som er tillitsvalgte virkelig har gjort en ekstra innsats under koronaperioden; bidratt profesjonelt i møter og andre sammenhenger for å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Og til det sier vi: Tusen, tusen takk! Det er viktig at vi fortsetter å stille opp for medlemmene våre i denne krevende tida, og på veien tilbake. Det er viktig for oss at pandemien ikke fører til en permanent ledighetskrise.

Vi beveger oss mot julehøytid. På vegne av hele forbundet vil jeg takke deg som er med oss for å skape en bedre arbeidshverdag for alle ansatte i det private næringslivet, i organisasjoner og andre virksomheter hvor Negotia har medlemmer.

Jeg ønsker deg en god adventstid og et velfortjent avbrekk fra hverdagen når julen kommer.