Leder

Gode eksempler

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

«Jeg skjønner meg egentlig ikke på dem som misliker fagforeninger og ikke ønsker å være organisert.» Utsagnet er hentet fra hovedsaken i denne utgaven av magasinet, der et medlem forteller om situasjoner i arbeidsforholdet der han har trengt – og fått – hjelp fra Negotia. Det dreier seg om tre ulike saker, og medlemmet sier at bistanden fra forbundet har vært helt avgjørende for utfallet.

Når man er organisert i arbeidsforholdet, slutter man seg til et fellesskap hvor innsatsen man yter som medlem er det månedlige kontingentbeløpet. Trenger man hjelp betaler man ikke noe mer enn det, uansett hvor omfattende det måtte være. Negotia håndterer hvert år flere tusen henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. Sakene varierer fra enkle spørsmål som besvares greit på e-post eller telefon, til alvorlige tilfeller som krever tung juridisk oppfølging. Prinsippet er alltid det samme: Forbundet dekker kostnadene for det som trengs av saksbehandling, medlemmet betaler fortsatt kun kontingent.

Ikke alle medlemmer som har fått hjelp av forbundet ønsker å stå fram offentlig, og det kan det være gode grunner til. Men når noen er villige til det, som i den nevnte saken, er det ekstra hyggelig å vise fram realitetene gjennom et godt eksempel.

Negotia er en organisasjon hvor aktiviteten lokalt utgjør en vesentlig del av styrken. Dyktige tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes interesser i det daglige ute på de forskjellige virksomhetene, er gull verdt. Mange av dem er også opptatt av mer enn bare den faglige oppfølgingen. Det foregår nemlig i tillegg mye verdifull identitetsbygging «der ute». Årets tildeling av økonomisk støtte til lokal aktivitet, viser dette tydelig. Magasinet tok en prat med tillitsvalgte i noen av enhetene som har fått støtte til gode aktivitetsplaner i år.

Denne gangen vil vi også framheve entusiasmen hos Negotia Ung. Ung-styret består av medlemmer under 36 år, valgt av regionsmøtene hvert tredje år. Her snakker vi om engasjerte unge mennesker som faktisk bruker en del av tiden sin på viktig fagforeningsarbeid. Akkurat nå jobber de blant annet seriøst med å lage podkaster for å spre kunnskap og budskap ut til flest mulig. Heia Negotia Ung, sier vi!

Årets lønnsoppgjør står for døra. Etter flere år med resultater som innebærer redusert kjøpekraft, er det store forventninger til hva 2023 vil bringe. Det er grunn til å tro at det blir et ekstra spennende oppgjør mellom partene i arbeids­livet denne gangen.