Organisasjon

Stor aktivitetslyst lokalt

I mange år har Negotia kanalisert økonomisk støtte til aktivitet i lokalleddene, gjennom den såkalte 3-prosenten. Målt etter søkermengden er ordningen mer populær enn noen gang.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

IKKE BARE FORHANDLINGER. Medlemmene ved Nasjonalmuseet er blant klubbene som har fått økonomisk støtte til lokal aktivitet i 2023. – Vi som sitter i klubbstyret er opptatt av at klubben skal være mer enn drøftinger og forhandlinger med ledelsen, sier hovedtillitsvalgt Hanne Elsrud. Fra venstre: Cathrine I.B. Grønnerød, Therese Husby og Hanne Elsrud.

Foto: Terje Bergersen

3-prosentmidlene utgjør rett og slett tre prosent av samlet medlemskontingent. Dette er penger som pløyes direkte tilbake til klubber og avdelinger, og som brukes på forskjellige organisasjonsbyggende tiltak. Typiske aktiviteter er for eksempel årsmøte med middag, foredragskveld eller medlems­tur med sosialt samvær og faglig innslag.

Nylig ble potten for 2023 – drøyt tre millioner kroner – fordelt. 144 klubber og 16 lokalavdelinger har fått støtte til mange spennende tiltak. Magasinet har tatt en prat med tillitsvalgte i noen av enhetene som er tildelt midler.

Nasjonalmuseet

Tillitsvalgt Hanne Elsrud

Hanne Elsrud

Her snakker vi om selveste Nasjonal­museet i hovedstaden, som i fjor sommer åpnet i nye gedigne lokaler, bygd for å vare i generasjoner. Institusjonen som forvalter den norske kunstskatten – med hele 400.000 verk, 6500 av dem utstilt i samlingsutstillingen. Og her er det altså en godt etablert og aktiv Negotia-klubb med 76 medlemmer.

– Jeg må få nevne at vi er veldig godt fornøyd med det nye bygget. Dette er en investering for framtiden. Det er mye som skjer, mye nytt og mange nye ansatte. Men ting fungerer bra og vi er stolte, sier tillitsvalgt Hanne Elsrud.

Hun forteller at selv om det har vært ekstra travelt de seneste årene på grunn av flyttingen til nye lokaler, har de også i denne perioden klart å flette inn aktiviteter for Negotia-medlemmene.

– I fjor hadde vi to arrangementer. Ett med spillkveld og god mat og ett med medlemsfordeler og verving som tema. Begge hadde veldig god deltakelse og ble tatt godt imot. Derfor er planen å gjøre noe tilsvarende i år. Vi som sitter i klubbstyret er opptatt av at klubben skal være mer enn drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

– På spillkvelden i fjor delte vi oss bevisst inn i godt blanda grupper, og det fungerte veldig bra. Klubben vår har et stort spenn i typen ansatte, både når det gjelder fag og linje. Det er for eksempel flere ledere blant medlemmene og de fleste fagdisiplinene i museet er representert. Derfor er det viktig med aktivitet som bringer oss nærmere sammen, og det bidrar 3-prosentmidlene til at vi kan få til. Vi klarer også å rekruttere bra. Vi øker stadig i medlemstall, og det er veldig hyggelig, sier Hanne Elsrud.

KFUK-KFUM Norge

Tillitsvalgt Cecilie Fongen Bjørnstad

Cecilie Fongen Bjørnstad

Dette er en landsomfattende frivillig organisasjon som driver arbeid for barn og unge. Medlemstallet er rundt 25.

– Vi driver et bredt anlagt arbeid for å lage trygge og gode fellesskap for barn og ungdom. Aktiviteten vår er omfattende. Vi har for eksempel fem heleide folkehøg­skoler, driver ungdomsklubber, barnekor og veldig mye annet, sier tillitsvalgt Cecilie Fongen Bjørnstad.

Virksomheten har hatt Negotia-medlemmer i en del år, men selve klubben ble stiftet først for et par år siden. De tildelte midlene skal brukes til medlemssamling med årsmøte, middag og fokus på fellesskap og muligheter.

– Medlemmene er spredt over hele landet, så vi legger denne samlingen til et arrangement der vi likevel møtes. Klubben er litt i oppbyggingsfasen etter korona, så dette er første gang vi skal benytte oss av 3-prosentmidler. Synes det er en bra og viktig ordning, og er veldig glad for tildelingen, sier Bjørnstad.

Curida AS

Tillitsvalgt Tom Kroken

Tom Kroken

Curida er en legemiddelprodusent med fabrikk og administrasjon på Elverum. Bedriften har hatt betydelig vekst de senere årene. Det er 14 medlemmer i Negotia-klubben.

– Vi gikk igjennom en nedlegging og fullstendig restart av fabrikken i 2015. Fra en usikker begynnelse med 35 ansatte teller vi i dag 140. Det er veldig moro at vi har fått det til så bra her, sier tillitsvalgt Tom Kroken.

Etter restarten for åtte år siden var det bare to medlemmer igjen av den tidligere Negotia-klubben, men i takt med oppbemanningen har antallet vokst jevnt og trutt.

– Det tok vel et par-tre år før vi fikk dannet klubb igjen, men nå er vi blitt 14 medlemmer og har stadig ambisjoner om å bli flere. Det har blitt tradisjon at vi arrangerer årsmøte med påfølgende sosialt samvær, og det er veldig fint å få økonomisk støtte til dette. Deltakelsen er alltid veldig bra, medlemmene liker å treffes på denne måten. Vi er også en gjeng herfra som pleier å være med på den årlige Skibladner-turen som lokalavdelingen Innlandet arrangerer hver sommer.

Tillitsvalgt Tom Kroken skryter av hvordan Negotia stiller opp når klubben trenger hjelp.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den gode hjelpen vi alltid får fra forbundet, enten det dreier seg om lønnsoppgjør eller andre ting. Få med det, sier han.

Waterlogic

Tillitsvalgt Vibeke Engelsen

Vibeke Engelsen

Trenger du en vann- eller kaffeløsning på jobben, så er Waterlogic en aktuell leverandør. Selskapet har enheter over mesteparten av Sør-Norge. Negotia-klubben teller rundt 80 medlemmer.

– Etter at klubbarbeidet hadde ligget brakk en stund kom vi i gang igjen for litt under et år siden. Vi som ble klappet inn som tillitsvalgte fikk en bratt læringskurve med lønnsforhandlinger og litt av hvert på kort varsel. Vi satte også i gang rekrutteringskampanje og har klart å øke medlemstallet til rundt 80, som er nær en dobling.

– Det er veldig moro at kampanjen har gitt så bra resultat. En erfaring som er verdt å nevne i den sammenhengen er at det er personlig oppfølging «face to face» som virker. Gå rundt og snakk med kolleger og forklar hvorfor det er smart å være organisert. Ta med det som et godt tips til andre klubber som vil verve, sier tillitsvalgt Vibeke Engelsen.

Med de tildelte 3-prosentmidlene ønsker hun og den øvrige klubbledelsen å gi noe tilbake til medlemmene utover det rent faglige.

– Vi merker at det er forventninger fra medlemmene om at vi skal gjøre noe sosialt, og det er bra. Vi er spredt på mange enheter i hele Sør-Norge, så vi legger opp til lokale arrangementer. Er i planleggingsfasen for dette nå.

Beerenberg AS

Tillitsvalgt Kristine Rødland

Kristine Rødland

På Kokstad rett utenfor Bergen by finner vi Beerenberg AS, en bedrift som leverer tjenester og produkter innen stillas, overflate og isolasjon til virksomheter i olje- og gassnæringen. Her er det Negotia-klubb med for tiden 23 medlemmer.

– Vi har lyst til å gjøre klubben og arbeidet vi gjør mer synlig, bevisstgjøre medlemmene på hva klubbaktiviteten innebærer og skape mer engasjement. Derfor søkte vi om midler til et arrangement for medlemmene. Detaljene er ikke helt på plass ennå, men vi tenker oss en god middag, litt faglig orientering og kanskje noe underholdning. Vi får se hvor langt budsjettet rekker.

Dette sier Kristine Rødland, som har vært tillitsvalgt for Beerenberg-klubben de siste fem årene. Hun forteller at de har et godt samarbeid med bedriftens ledelse, og framhever det som en styrke.

– Flere av oss har vært på kurs i Negotia og lært om forhandlinger og tillitsvalgt­arbeid. Det har vi god nytte av i den daglige kontakten med ledelsen. Samarbeidet med arbeidsgiveren fungerer forresten veldig bra, vi finner som oftest gode løsninger i fellesskap. Men det er klart; vi ønsker å bli flere medlemmer, da blir vi enda sterkere. Medlemspotensialet er ganske stort, så det kan hende vi legger opp til en rekrutteringskampanje også, sier Rødland.

«Vi har lyst til å gjøre klubben og arbeidet vi gjør mer synlig, bevisstgjøre medlemmene på hva klubbaktiviteten innebærer og skape mer engasjement.»

Kristine Rødland, Beerenberg AS

Negotia avd. Tromsø

Avdelingsleder Johannes Nilsen

Johannes Nilsen

Selv om klubbene dominerer blant enhetene som er tildelt 3-prosentmidler, må vi absolutt ha med en representant for lokalavdelingene også. Valget falt på Tromsø, som dekker Nord-Troms og Finnmark. Der har de nemlig en spennende plan på lur.

– Avdelingen vår dekker et veldig stort geografisk område, og når vi har aktiviteter blir det litt mye i og rundt Tromsø. Som nokså ny avdelingsleder har jeg lyst til å gjøre mer i Finnmark, og det er grunnen til at vi har søkt om midler. Vi tenker oss informasjonsmøter i byene Hammerfest, Alta og Kirkenes, der vi inviterer både medlemmer og uorganiserte ansatte. Målet med dette er å markedsføre oss og rekruttere medlemmer, sier Johannes Nilsen.

Møtene tar han sikte på å få arrangert fra juni til september.

– Sommerhalvåret er ei fin tid her nord. Da er det lyst hele døgnet og folk er blide. Tror ikke et sånt tiltak er gjennomført i avdelingen vår før, så jeg er spent på hva det fører til. Rekrutteringspotensialet skulle det ikke være noe i veien med. Det er mange virksomheter i disse områdene, og sikkert mange ansatte som ikke er organisert, sier avdelingsleder Johannes Nilsen.

FAKTA

3-prosentmidlene

Tilskuddsordning med formål å styrke medlems­aktiviteten i Negotias klubber og avdelinger. Utgjør tre prosent av den samlete kontingenten. Tildeling skjer en gang per år, med søknadsfrist 20. desember. For 2023 er det fordelt rundt tre millioner kroner til 144 medlems­klubber og 16 lokalavdelinger.