Notabene

Nominasjonsportal for valg i Negotia 2023

På Negotias landsmøte i november 2023 skal det velges nytt forbundsstyre og kontrollkomite. DU kan være med og spille inn kandidater.

Valg til neste treårsperiode skjer på Negotias landsmøte i november. Her fra tidligere landsmøte.

Foto: Terje Bergersen

Valgkomiteen oppfordrer hele organisasjonen til å bidra i arbeidet med å finne de beste kandidatene til de forskjellige vervene. Som et verktøy i denne prosessen er det utviklet en nominasjonsportal, som er tilgjengelig for medlemmer på Negotias nettside.

I portalen kan du følge med på og bidra inn i nominasjonsprosessen. Her vil du finne utfyllende informasjon om arbeidet, du kan spille inn kandidater til verv, stille spørsmål til valgkomiteen og etter hvert få informasjon om de forskjellige kandidatene og valgkomiteens innstilling.

Nominasjonsportalen finner du på www.negotia.no, under fanen «Om Negotia». For å bruke den må du logge deg inn med engangskode på mobil eller BankID.