Organisasjon

Girer opp profileringen med egen podkast

– Vi ønsker å bruke de mulighetene som fins for nå fram til unge ­medlemmer og arbeidstakere. Podkast fungerer bra på den måten, sier Stig Arne Bøe.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

BUDSKAPET UT. Stig Arne Bøe, Julianne Markussen og Irini Sideri er pionerer i produksjonen av Negotia Ungs ­podkaster. – Vi er opptatt av å få budskapet om det vi jobber med i Ung, bredest mulig ut, sier de.

Bøe, som er leder for Negotia Ung, forteller at de første podkast-episodene ble laget for et par år siden. Forrige halvår ble det sluppet to episoder. Den første med informasjon fra Ung-samlingen i oktober.

– Hvert år har vi i Negotia Ung en samling som unge medlemmer under 36 år inviteres til å være med på. I fjor hadde vi samlingen i Oslo, med 30 deltakere. Interessen var stor, og det var faktisk venteliste for å få være med. Vi hadde forbundslederen på besøk, det var foredrag om kulturforskjeller, kreativ opp­gaveløsning ute i byen og workshop om det å engasjere seg i fagforening.

– Og for å få budskapet ut til flere enn dem som deltok, laget vi altså en podkast om programmet på samlingen, sier Stig Arne Bøe.

Varierende temaer

Den andre podkasten i fjor høst var av en litt annen type. Der var temaet studenters situasjon i dagens samfunn. En invitert representant fra Norsk Studentorganisasjon fortalte om den krevende hverdagen studenter flest opplever nå for tiden.

– Det er ekstra tøft å være student nå. Økte priser på både leieobjekter og varer gjør at flere må skaffe seg deltidsjobb ved siden av studiene. Arbeidsbelastningen kan bli stor og det er mange som sliter, sier unglederen, som minner om at Negotia har tilbud om gratis medlemskap for ­studenter.

Podkastene gjøres tilgjengelig på iTunes, Spotify og andre plattformer hvor det spilles av podkast. Episodene som er laget til nå har hatt bra spredning.

– Det er gode tall for antall avspillinger, og det har også kommet flere direkte tilbake­meldinger fra medlemmer som likte innholdet. Episoden om studenters vilkår, som hadde en varighet på hele 37 minutter, er den som hittil har hatt best lyttertall. Vi er også litt stolte over at alt er egenprodusert. Det er oss i Ung-styret som har laget alle podkast-episodene til nå, og det er planen framover også, sier Bøe.

– Moro og givende

Irini Sideri og Tommy Bekkevold var tospannet som sto for episoden med info om det som skjedde på Ung-samlingen. De sier at det er mye arbeid med å lage en sånn episode, i dette tilfellet med varighet på rundt en halvtime. Men at det veies opp av gleden ved å få det til.

– Vi prøver å ikke lage en for nøye plan, vi ønsker at det skal være en naturlig samtale rundt temaet og ikke styre ­gjestene for mye. I denne episoden var det bare oss to i studio, og altså ingen andre vi kunne gi ordet til. Det var litt skummelt, men Tommy og jeg opplevde at vi fikk til en god flyt i sendingen, så det var veldig moro og givende også. At mange har hørt på og at tilbakemeldingene som har kommet er hyggelige, det inspirerer til å stå på videre, sier Irini Sideri, ungrepresentant fra ­avdeling Trøndelag og Region Midt.

Hun understreker viktigheten av å nå ut til flere av de unge medlemmene, både for informasjonens skyld og for å skape mer engasjement.

– Jeg tror det er mange som ikke helt vet hvordan vi jobber, særlig blant de unge medlemmene, og kanskje de ikke tør å spørre heller. Det tror jeg podkastene kan bidra til å endre litt på. Derfor mener jeg at vi skal trappe opp dette arbeidet. Alt vi kan gjøre for få budskapet bredere ut, er positivt, sier Sideri.

«Ved å engasjere seg betyr man noe for andre, og i tillegg vokser man på det selv.»

Oppgradering til lyd og bilde?

Hittil har det kun vært snakk om lydpodkast, men det planlegges oppgradering til lyd og bilde.

– Vi vet ikke helt når vi får det på plass, det har blant annet litt med tilgang på utstyr å gjøre. Men Negotia har jo eget studio i Oslo, så det kan hende vi kan bruke det. Responsen på det vi har laget er i hvert fall såpass bra at vi er fast bestemte på å fortsette med dette. Den neste episoden som planlegges nå blir en generell informasjons-podkast a la den vi laget om samlingen vår i fjor. Vi satser på å få ut den nå i våres.

Ung-leder Stig Arne Bøe ønsker at flest mulig av medlemmene under 36 år engasjerer seg.

– Det et viktig at de unges stemme blir hørt i organisasjonen. Ved å engasjere seg betyr man noe for andre, og i tillegg vokser man på det selv, sier han.

I FARTA. Deler av styret i Negotia Ung på Oslo-tur i forbindelse med styremøte seint i januar. Fra venstre: Tina Gjøen, Ina Gulbranson, Irini Sideri, Stig Arne Bøe, Kaspars Dauksts, Eli Marie F. Johnsen, Armintas Dluckys og Julianne Markussen.

Valg på nye representanter

Nå nærmer det seg april og årets regions­møter i Negotia. Fast innslag der er en orientering fra Ung om et bestemt tema utvalgt for året.

– På styresamlingen vår i slutten av januar landet vi på «diskriminering» som årets tema. Dette er en sak som har mange sider og kan ramme ikke minst unge arbeidstakere. Vi diskuterte også mulige temaer på ungsamlingen til høsten. En ting som er veldig aktuelt i tillegg til diskriminering, er den kraftige prisøkningen og hvordan unge rammes av dette.

Ung-lederen minner om at det på ­regionsmøtene skal være valg på representanter til Ung-styret for den neste treårs­perioden.

– Vi som utgjør Ung-styret per i dag har en oppgave i å legge til rette for det nye styret. Men selv om mange sikkert blir gjenvalgt og blir med videre, så skal vi heller ikke legge for mye føringer, sier Stig Arne Bøe.

INFO

Podkast ut til folket

Negotia Ungs podkast heter JOBBEN MIN, og er å finne på bl.a. iTunes og Spotify. Det er bare å søke opp på mobil eller pc og spille av episodene.

FAKTA

Negotia Ung

  • Alle medlemmer under 36 år regnes automatisk som en del av Negotia Ung.

  • Negotia Ung-styret består av to representanter og ett varamedlem fra hver region, som velges på de sju regionsmøtene hvert tredje år.

  • Ung-styret deltar på Negotias årlige landsmøter. Leder er fullverdig medlem i Negotias forbundsstyre.

  • Ung-styret har vanligvis fire styremøter i året. De arrangerer samling for medlemmer hvert år om høsten. De har også gjennomført flere kampanjer med fagforeningsinfo rettet mot unge. Og ikke minst – de lager podkaster med aktuelle temaer.

  • Dagens leder i Negotia Ung, Stig Arne Bøe, er visepresident for UNI Europe Youth (UNI Global Unions ungdomsorganisasjon i Europa).

  • Flere medlemmer i Ung-styret har deltatt på UNIs sommerskole for unge tillitsvalgte.