Notabene

Monica A. Paulsen stiller ikke til gjenvalg

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg på landsmøtet til høsten. – Mange av målene og ambisjonene jeg har hatt for forbundet som forbundsleder er i ferd med å realiseres, sier hun.

Monica A. Paulsen går av som forbunds- ­leder i Negotia etter landsmøtet i november 2023.

Foto: Terje Bergersen.

Paulsen ble valgt til Negotias forbundsleder første gang i 2017, og gjenvalgt i 2020. Når hun trer til side etter landsmøtet i november har hun altså hatt den øverste tillitsvalgtposisjonen i forbundet i seks år. Før det hadde hun en periode som 1. nestleder, flere perioder som 2. nestleder og flere perioder som Negotia Ung-leder.

I et innlegg på forbundets nettside www.negotia.no, skriver Negotia-lederen blant annet dette:

– Etter et langt Negotia-liv kom jeg i løpet av sommeren i fjor til den konklusjonen at mange av målene og ambisjonene jeg hadde for forbundet når jeg stilte til valg som forbundsleder i 2017, er i ferd med å realiseres. Jeg har derfor bestemt meg for å ikke stille til gjenvalg på landsmøtet til høsten.

– Fram til landsmøtet i november skal jeg, og folkene jeg har med meg, jobbe iherdig med å levere på alle målene landsmøtet vedtok i 2020. Og vi skal legge til rette for en god og inkluderende prosess for å utvikle forbundets neste treårsplan, som skal vedtas på kommende landsmøte.

På Negotias landsmøte i november 2023 skal det være valg på ny ledertrio, nytt forbundsstyre og kontrollkomite for de neste tre årene. Paulsen oppfordrer hele organisasjonen til å engasjere seg i denne prosessen via den nye nominasjonsplattformen.

– Nå må organisasjonen bruke tid på den viktigste jobben organisasjonsdemokratiet har: å stemme fram den ledelsen som man mener vil samle forbundet og videreutvikle Negotia enda et skritt videre.

Plattformen for «Nominasjon til valg i Negotia 2023» finner du på www.negotia.no under fanen «Om Negotia».