Brev fra forbundslederen

Vårens vakreste

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

For oss organiserte i det private næringsliv er årets lønnsoppgjør vårens vakreste eventyr.

I disse dager jobbes det på alle nivåer i vår organisasjon med å enten forberede eller ­gjennomføre årets lønnsforhandlinger. Negotias medlemmer, via deres tillitsvalgte, forhandler etter de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Via tariffkonferansen og de årlige lønnskonferansene er vi samstemte på at de ansatte skal ha sin rettmessige del av verdiene de har bidratt til å skape – og det gjelder ansatte på alle nivåer i virksomhetene.

Nylig vedtok også YS sitt inntektspolitiske dokument, som er et grunnlag for de forhandlingene som skal skje både i frontfaget og i samordnete oppgjør. YS mener det er rom for reallønnsvekst i årets oppgjør.

Når Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la fram sin foreløpige rapport i februar, så viste det seg at nær alle lønnstakergrupper opplevde reallønnsnedgang i 2022. Det er andre året på rad at dette skjer. Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen for den økte prisveksten og inflasjonen.

TBU-rapporten viser at den at den samlete lønnsutviklingen her i landet havnet på 4,1 prosent i 2022, mens prisveksten ble på hele 5,8 prosent. Det vil si at folk i gjennomsnitt fikk kjøpekraften sin redusert med 1,7 prosent.

Fasiten er rett og slett at folk får dårligere råd, og at mange sliter med å få endene til å møtes i hverdagen. Dette er en utvikling vi må snu, og vi og våre tillitsvalgte er tydelige på at vi ikke kan akseptere et nytt år med reallønnsnedgang for medlemmene.

TBUs prognose for prisveksten inneværende år er 4,8 prosent, inkludert strømstøtten som gis til husholdningene. Sånn som det ser ut nå, er det altså dette tallet det kommende lønnsoppgjøret minst må tangere for at en ny reallønnsnedgang skal unngås.

Det er viktig at du som medlem engasjerer deg og forbereder deg sammen med din lokale tillitsvalgt til de lokale lønnsforhandlingene som står for døren. Sjekk også ut vår lønns­kalkulator for å se om du som ansatt har rett lønn for det arbeidet du gjør. Lønnskalkulatoren for Negotia-medlemmer er utviklet i samarbeid med SSB, og du finner den på www.negotia.no – Min side.

Jeg ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte lykke til i lønnsforhandlingene!