Lokalt

Negotia Bergen og Hardanger sammenslått

Negotia-avdelingene i Bergen og Hardanger har blitt til «Negotia avdeling Hordaland». Tradisjonsrik ­historie blir til forventningsfull fremtid.

Tekst og foto:
Helge J. Nilsen,
sekretær Negotia avdeling Hordaland

VIDERE SAMMEN. Leder i nye Negotia avdeling Hordaland Tina Riise Gjøen (til venstre) og tidligere leder i avdeling Hardanger, Anne Gro Aase Gravdal. 

Foto: Helge J. Nilsen

Det er ikke alltid så lett å finne medlemmer som har tid, overskudd og engasjement nok til å ta på seg tidkrevende og ansvarsfulle styreverv i en fagforening. Etter at avdeling Hardanger ikke klarte å rekruttere nye krefter til å ta over styrevervene i avdelingen sin, besluttet medlemmene å finne en avdeling de kunne slå seg sammen med. Valget falt til slutt på Bergen avdeling, og 1. januar 2023 var fusjonen et faktum.

Avdeling Hardanger oppsto 24. februar 2006, da avdelingene Odda og Kvinnherad ble vedtatt sammenslått. Vedtaket ble fattet på de to avdelingenes årsmøter i Rosendal, men prosessen mot en sammenslåing startet allerede året før på et felles avdelingsmøte i Mauranger. Det hører også med til historien at avdeling Sunnhordland sluttet seg til Hardanger i 2009. Men med liten tilgang på nye engasjerte medlemmer som kunne påta seg styreverv, ble det etter hvert klart at man måtte søke nye løsninger for å kunne ivareta medlemmenes interesser på en god måte. I løpet av 2022 ble avgjørelsen tatt, og dermed ble altså avdeling Bergen utvidet med medlemmene fra Hardanger.

Med sammenslåingen kom også spørsmålet om nytt navn opp på dagsordenen. Dette ble fremmet som egen sak på årsmøtet til Bergen februar i år, og her ble det bestemt at navnet på den nye avdelingen skal være «Negotia avdeling Hordaland». Dermed forsvinner «Bergen» som avdelingsnavn, etter nærmere 100 år. Avdelingens historie begynte nemlig i 1927, da Bergen Merkantile Funksjonærforening så dagens lys. Stiftelsesmøtet ble holdt høsten 1927 på Bergen bibliotek, bare noen steinkast unna Kulturhuset der navneendringen nå nylig ble bestemt. Foreningen ble grunnlagt av ut­brytere fra Bergen Merkantile klubb, som protest mot at klubben hadde bestemt seg for å melde seg inn i LO. Bergen Merkantile Funksjonærforening var med på å grunnlegge Norges Merkantile Funksjonærforbund i 1933, forløperen dagens Negotia.

Medlemsmassen i den nye Negotia avdeling Hordaland teller ved sammenslåingen 1720 medlemmer. Tina Riise Gjøen, første kvinnelige valgte styreleder i Bergen, ­fortsetter som leder, mens arven fra Hardanger ivaretas ved at to medlemmer derfra fyller varaplassene i det nye avdelings­styret. Både ved styremøter og medlemsmøter vil det bli anledning til digital deltakelse, slik det også var under årsmøtet i år.

Det nyvalgte styret ser frem til å jobbe med å gi medlemmene et fortsatt godt tilbud. Det blir noen nye utfordringer med medlemmer bosatt i et såpass stort distrikt, med til dels krevende samferdsel, men det skal vi klare. Med dagens teknologiske løsninger tilgjengelig, mener vi at de nye medlemmenes adgang til å ta del i avdelingens styre og stell skal være fullt ut ivaretatt.

Vi håper den nye avdelingens navn får en like god klang i Negotia-kretser som de to gamle navnene, Hardanger og Bergen hadde.