Notabene

Sjekk om du har rett lønn

I Negotias lønnskalkulator kan du se hva ansatte med samme yrke som deg selv tjener.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Med denne nye kalkulatoren kan du som er Negotia-medlem få en god pekepinn på om lønnen din ligger der den burde ligge. Dette kan derfor være et svært nyttig verktøy å benytte i forbindelse med lønnsforhandlingene på bedriften.

Kalkulatoren viser gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte i en lang rekke yrker i ulike sektorer. Tallene er basert på statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) for 2021.

Hvis du for eksempel søker på «informasjonsrådgivere» i lønnskalkulatoren, kommer denne informasjonen opp:

Gjennomsnittlig brutto månedslønn

  • Privat sektor og offentlige eide foretak 59.580 kroner

  • Kommuneforvaltningen 51.690 kroner

  • Statsforvaltningen 53.540 kroner

  • Alle sektorer 57.460 kroner

Vil du vite mer om hva som er typisk stillingsinnhold for informasjonsrådgivere eller noen av de andre kategoriene, så gjør du det samme søket i SSBs Standard for yrkesklassifisering (Styrk 08).

Aktuelle lenker finner du under fanen «Lønns- og arbeidsvilkår» på www.negotia.no