Notabene

Tariffavtaler på papir

Oppdaterte utgaver av tariffavtalene etter hovedoppgjøret i 2022, er nylig trykt opp og sendt ut til de tillitsvalgte. Flere eksemplarer kan bestilles.

Avtalene er selvfølgelig å finne på Negotias nettside, men det kan i tillegg være kjekt å ha en papirversjon å bla i fysisk.

Avtalene – eller overenskomstene som de også kalles – inneholder bestemmelser om en rekke grunnleggende arbeidsforhold. Blant annet på disse områdene:

  • Ansettelse

  • Likestilling

  • Arbeidstid

  • Lønnsforhandlinger

  • Overtidsarbeid

Bestemmelsene i tariffavtalene supplerer det som alle er omfattet og beskyttet av gjennom lovverket, og innebærer dermed utvidete rettigheter og muligheter for organiserte ansatte.

Hvis det ikke er tariffavtale der du jobber, kan vi kanskje hjelpe deg og kollegene med å få det på plass.

Ved spørsmål eller bestilling av tariff­avtaler
– bruk e-post: arbeidsliv@negotia.no