Notabene

Negotia støttemedlem i beredskapsorganisasjon

Den endrete sikkerhetssituasjonen i Europa og verden, har gitt ordet beredskap en ny betydning. I denne sammenhengen er det på sin plass å minne om at Negotia i lang tid har hatt støtte­medlemskap i Norsk Totalforsvarsforum – NTF.

Tekst:
Nina Møglestue,
spesialrådgiver i Negotia

SÅNN I TILFELLE. Direktoratet for sivilt beredskap anbefaler at private husholdninger alltid har et lite lager av nødvendige varer og artikler.

Foto: DSB

NTF gjør et viktig arbeid. Gjennom flere arrangementer årlig er de med på å bevisstgjøre og synliggjøre det beredskapsarbeidet som foregår bredt rundt i landet vårt. Et stort og velutviklet nettverk gjør at de knytter til seg toneangivende frivillige og militære bidragsytere i dette arbeidet. Målet er å bidra til å gjøre Norge til et mer robust og mindre sårbart samfunn. Ingen vet når en krise inntreffer. Hendelsene den seneste tiden har tydeliggjort hvordan pandemi og krig gir store, uforutsette samfunnsmessige konse­kvenser.

Blant arrangementene NTF står for hvert år, kan nevnes totalforsvarskonferansen, krisespill, sårbarhetskonferansen og verdikonferansen. Her kan både bedrifts­medlemmer og enkeltmedlemmer delta og skaffe seg innblikk, kunnskap og bevissthet om beredskap i vid forstand.

Innen norsk arbeidsliv settes beredskap stadig mer i fokus. Bedrifter, ansatte og befolkningen blir utfordret til økt bevissthet for ulike scenarioer. Også vi som fag­forening har et ansvar og bør bidra på de arenaene der vi har mulighet til det.

I de siste fire årene har Negotia hatt styreplass i NTF. Når det er valg nå i mars, gir vi denne stafettpinnen videre til et annet YS-forbund, men vi beholder selvsagt ­støttemedlemskapet.

NTF er finansiert gjennom statsstøtte. Medlemsorganisasjoner betaler ingenting, mens enkeltmedlemskap koster 250 kroner per år. Dersom du er interessert i å bli medlem, vil NTF vil gi deg muligheten til å oppleve gode foredrag og aktiviteter som gir kunnskap om beredskap både sivilt og militært i landet vårt.