Notabene

Viktige diskusjoner på årets regionsmøter

Det nærmer seg april og de årlige møtene i Negotias sju regioner. Her møtes rundt 250 tillitsvalgte til ­diskusjon om aktuelle saker i og om ­organisasjonen

DISKUSJONER . Regionsmøtene i april er viktige diskusjonsarenaer i Negotia. Her fra møtet til Region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger) i Son 2022.

Foto: Terje Bergersen

Det er i alt sju regioner i Negotia. Seks av dem dekker lokalavdelingene i hver sine geografiske områder – Oslo, Sør, Øst, Vest, Midt og Nord. Den siste har betegnelsen Landsomfattende- og konsernavdelinger, med forkortelsen LKA. Deltakerne på møtene representerer medlemsklubber og lokalavdelinger i hver sine områder.

Negotias organisasjonsstruktur var til diskusjon på regionsmøtene i fjor, og står på programmet også i år. Dette handler blant annet om demokratimodellen i forbundet, som per i dag består av en struktur med de fire leddene; medlems­klubber, lokalavdelinger, regionsmøter og landsmøte. Utredningene så langt har drøftet muligheten for en ny tredelt modell, uten at det foreligger konkret forslag til løsning.

En annen viktig sak på møtene blir diskusjon om Negotias strategiske plan for årene 2024-2026. For øvrig blir det statusrapport fra forbundsstyret, orientering om årets lønnsoppgjør, temaforedrag fra Negotia Ung, m.m.

I henhold til treårssyklusen skal regions­møtene i år også velge sine representanter til Negotia Ung og den sentrale valgkomiteen for neste periode. Og som vanlig velger de sine delegater/utsendinger til forbundets landsmøte i november.

Møtene foregår som nevnt i april.