Organisasjon
Samlet løft for godt klubbarbeid

Prosjekt aktivitet

Å initiere god aktivitet i medlemsklubbene er en mer eller mindre kontinuerlig oppgave – som fagområdene i administrasjonen er felles om.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Styrke lokalt. Å følge opp aktiviteten lokalt er en felles oppgave for fagområdene administrasjonen. Fra venstre: Utviklingskonsulent Nina Harbo, rådgiver Mona Hermansen og markedskonsulent Jan Olav Markussen.

– Grunnen er åpenbar: Skal tariffrettighetene leve ute i bedriftene må noen håndheve dem. Drøftinger og forhandlinger driver ikke seg selv. Nøkkelen er de tillitsvalgtes kompetanse og innsats.

Det seneste året har rådgiver Mona Hermansen besøkt nærmere 60 av forbundets medlemsklubber landet rundt. Hun er imponert over det gode tillitsvalgtarbeidet som gjøres lokalt i organisasjonen, men kan også fortelle at aktiviteten varierer temmelig mye.

– Jeg har besøkt både nye og etablerte klubber, så utgangspunktet er forskjellig. Noen står på spranget til å starte opp mens andre har lang erfaring og det meste på stell. Men så er det også noen tilfeller hvor en aktiv medlemsgruppe av forskjellige grunner har blitt mer eller mindre inaktiv. Det kan være at den tillitsvalgte har sluttet i bedriften eller rett og slett sagt fra seg vervet etter mange år i rollen. Noen ganger oppstår det et vakuum som gjør det nødvendig å ta nye grep, sier Mona Hermansen

Skolering er nøkkelen

Hva er typisk for de klubbene hvor ting fungerer godt?

– Første bud er at tillitsvalgte har gjennomført kompetanseprogrammet Negotia tilbyr. Da er den grunnleggende kunnskapen på plass. Og så hjelper å ha en kollektiv entusiasme som drivkraft, noe som stort sett er tilfellet for nye grupper. Det er en grunn til at en ansattgruppe organiserer seg. Det kan være en akutt hendelse eller en vedvarende situasjon, noe som gjør at de ansatte søker sammen for å kunne påvirke arbeidssituasjonen sin.

Hermansen har erfart at mange tillitsvalgte sliter med å få tiden til å strekke til. Det er ikke alltid så enkelt å kombinere en krevende jobb med arbeidet for klubben.

– De fleste ønsker seg mer tid til arbeidet som tillitsvalgt. I tariffavtalen heter det at det skal settes av nødvendig tid, men det er ikke så mange som har dette i avtaleform med bedriften. Jeg tror flere burde ha det, slik at det blir bedre struktur på samarbeidet med ledelsen.

– Jeg må forresten også nevne at lederne i lokalavdelingene til Negotia har vært viktige som døråpnere og «kjentfolk» i feltarbeidet. Hjelpen fra dem er gull verdt, sier Hermansen.

Region for region

Oppfølging av klubbaktiviteten foregår på flere nivåer. Markeds- og informasjonsavdelingen har ansvaret for det regionsvise vedlikeholdet – blant annet i form av godt gammeldags feltarbeid.

– Vi har tatt for oss region for region, satt av noen dager for hver av dem og gjennomført besøksrunder til utvalgte klubber. Noen ganger har vi ikke varslet på forhånd at vi kommer. Dette kan være en ganske spennende øvelse, hvor overraskelsesmomentet ofte er stort. Men vi blir alltid tatt godt imot. Og ofte initierer besøkene aktivitet i etterkant, blant annet rekruttering, sier markedskonsulent Jan Olav Markussen.

Er det noen regioner hvor det trengs mer oppfølging enn andre?

– Generelt sagt er det krevende i Region nord. Men det er også gode eksempler på sterke kubber i den nordlige landsdelen. Det er dessuten så stor variasjon i type virksomhet og størrelse på klubbene, at mange av de samme utfordringene ses i alle regioner, sier markedskonsulenten.

Han legger til at det i høst settes i gang et rekrutteringsprosjekt i samarbeid mellom administrasjonen og lokale tillitsvalgte i Regionene midt og nord.

– Vi har kontakt med lederne i alle avdelingene. Det er veldig positivt at rekrutteringen forsterkes med innsats lokalt.

«Det er en grunn til at en ansattgruppe organiserer seg. Det kan være en akutt hendelse eller en vedvarende situasjon, noe som gjør at de ansatte søker sammen for å kunne påvirke arbeidssituasjonen sin»

Mona Hermansen, rådgiver

Personlig kontakt

Både Hermansen og Markussen framhever at de tillitsvalgte verdsetter den personlige kontakten med forbundet sentralt.

– Tilbakemeldingene på at vi er til stede i felten er utelukkende positive, det kan vi si. Tett kontakt mellom lokalleddet og organisasjonen sentralt er åpenbart en bra ting, naturlig nok. Medlemmer og tillitsvalgte setter pris på å få et ansikt og en stemme å forholde seg til, og de gir uttrykk for at de både ønsker og verdsetter det.

– Og så er vel utfordringen å organisere dette på en måte som er effektiv for hele organisasjonen i det daglige, sier de to.

Aktivitetskurs for klubber

Nytt todagers kurs introduseres i høst, rettet mot klubber med medlemmer og tillitsvalgte på flere arbeidssteder. Det er lagt opp til at flere tillitsvalgte fra hver klubb deltar sammen. Programmet vil omhandle blant annet dette:

  • Organisering av klubbarbeidet

  • Drøftingsmøter med ledelsen

  • Informasjonsflyt i klubben

  • Arbeidsfordeling

  • Medlemsarrangementer

Kurset holdes 4. og 5. desember på Olavsgaard Hotel, Skjetten.

Interessert? Ta kontakt på epost: kurs@negotia.no

Les mer om klubbarbeid, tariffrettigheter, kurs og kompetanse på nettsiden: negotia.no

Sving på klubbdriften

Utviklingsavdelingen har ansvaret for opplæringen i Negotia, og understreker at det alltid er behov for å hjelpe klubber til å få bedre sving på driften.

– Det skjer for eksempel noen ganger at klubber som har hatt god aktivitet over tid plutselig stopper helt opp. Stort sett skyldes det at en aktiv tillitsvalgt slutter. Da er det viktig at vi er på banen og gjør tiltak for å få dem i gang igjen. Helst skal klubben være så robust at når noen tillitsvalgte går ut, står andre klare til å ta over. Men i praksis er det ikke så lett å leve opp til dette idealet, sier utviklingskonsulent Nina Harbo.

Hun promoterer gjerne kursene som er utviklet spesielt for klubber hvor medlemmene er spredt på flere arbeidssteder. Dette gir noen ekstra utfordringer.

– Til nå har vi holdt disse kursene etter behov for enkeltbedrifter. Da setter vi av et par dager og jobber fram en plan for organisering av den videre klubbdriften, for eventuelt valg av nye tillitsvalgte, dialogen med ledelsen og andre aktuelle forhold.

Nina Harbo opplyser at det i høst inviteres til aktivitetskurs hvor flere klubber kan delta samtidig. (Se omtale i rammesak).

– Behovet er stort, så det vil være mer effektivt å kjøre kursene for flere grupper samtidig. Det er moro å drive motivasjonsarbeid på denne måten, og se at det virker. God aktivitet lokalt er helt avgjørende for organisasjonen, sier Nina Harbo.

Startpakke – kom i gang med klubbarbeidet

Nye medlemsgrupper i Negotia får som hovedregel tilbud om et startpakkemøte. Disse holdes av en rådgiver, og man går igjennom den basiskunnskapen som trengs for å komme i gang med klubbdriften.

De lokale forholdene som er viktig for medlemsgruppa settes i fokus, og det legges en plan for arbeidet som organisert ansattgruppe. Re-startpakke kan også tilbys etablerte klubber som ønsker en oppfrisking.

For mer informasjon om dette tilbudet – ta kontakt på epost: forhandlingsavdelingen@negotia.no .