Brev fra forbundslederen

I år krever vi reallønnsvekst

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Nå i begynnelsen av mars hadde Negotia sin årlige tariffkonferanse for tillitsvalgte, som er vårt startskudd for vårens vakreste eventyr – lønnsoppgjøret. I år er det flere forhold som gir grunn til å kreve reallønnsvekst.

Av rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) fremkommer det klart at lønnsveksten i 2018 ble spist opp av prisveksten. TBUs foreløpige beregning av årslønnsveksten fra 2017 til 2018 er 2,75 prosent både for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Den gjennomsnittlige lønnsveksten for hele arbeidslivet ble på 2,8 prosent. Samtidig viser rapporten at prisene på varer og tjenester økte med 2,7 prosent. Dermed spiste prisveksten nesten opp hele lønnsveksten.

I følge Statistisk sentralbyrå reduseres lønnsforskjellene mellom kvinner og menn noe. I 2018 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for heltidsarbeidende kvinner 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for heltidsarbeidende menn. Men for oss i privat sektor vet vi at forskjellene kan være vesentlig høyere i enkelte bransjer. Derfor er det behov for at dette får fokus også under årets lønnsoppgjør.

Jeg mener humankapitalen uten tvil er vår viktigste formue. Årets oppgjør gir også mulighet til å sette fokus på kompetanse. Både grunnlag og tilgang til rett kompetanse for våre medlemmer ute på arbeidsplassene.

Vi i forbundet Negotia hadde ved utgangen av fjoråret en positiv medlemsvekst og en stagnasjon i fritak fra kontingent pga. arbeidsledighet. Og ikke minst hadde vi en økning i antallet unge medlemmer. Dette er en trend vi liker og håper vil fortsette utover i 2019.

Den beste måten å kjenne framtiden på er å være med på å skape den! Lokale lønnsforhandlinger tilpasset lokale forhold gir oss nettopp muligheten til det. Jeg ønsker alle lykke til under årets forhandlinger. Og – ikke nøl med å ta kontakt med oss om du trenger råd. Vi er her for deg – sammen om bedre løsninger.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å drive aktiv rekruttering av nye medlemmer. Og så anbefaler jeg alle å gjennomføre Jobbveieviseren – den finner du på nettsiden vår: www.negotia.no