Regionsmøter 2018

Fagdiskusjon og felleskap

Regionsmøter 2018 Fagdiskusjon og felleskap Bedriftsdemokrati. Medbestemmelse. Tillitsvalgtes stillingsvern. Mer midt i fagbevegelsens kjerneverdier går det kna…

Terje Bergersen

Tillitsvalgt fikk oppsigelse

Regionsmøter 2018 Tillitsvalgt fikk oppsigelse Etter gjentatte nedbemanningsrunder med intens innsats for å redde jobbene til kollegaer, ble tillitsvalgt Heidi …

Terje Bergersen