Internasjonalt

Vi står sterkere sammen

Internasjonalt Vi står sterkere sammen I august gikk UNIs verdenskongress av stabelen i den amerikanske storbyen Philadelphia. Kongressens motto var «Rising Tog…

Heidi Bang,

Verdens fagforeninger samlet i Liverpool

Internasjonalt Verdens fagforeninger samlet i Liverpool Liverpool var vertsby da den verdensomspennende fagforeningssammenslutningen UNI Global Union holdt sin …

Eirik Bornø

Fortsatt kvinnekamp

Internasjonalt Fortsatt kvinnekamp I 2018 skulle en ikke tro at det var nødvendig med egen kvinnekonferanse i forbindelse med at UNI Global Union holdt sin verd…

Synnøve Lohne-Knudsen

Regjeringen i Østerrike åpner for 60 timers arbeidsuke

Internasjonalt Regjeringen i Østerrike åpner for 60 timers arbeidsuke Den konservative regjeringen i Østerrike vil innføre en ny lov hvor arbeidstidsgrensene ut…

Terje Bergersen